INSTYTUT TECHNIKI - Kontakt

DYREKTOR INSTYTUTU TECHNIKI

dr inż. Tomasz Czyszpak

tel. 32 415 50 20 wew. 165

II piętro pokój A 318

przyjmowanie stron: czwartek 09:00 – 10:30

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU TECHNIKI

dr inż. Norbert Buba

tel. 32 415 50 20 wew. 163

e-mail norbert.buba@pwsz.raciborz.edu.pl

II piętro pokój A 316

przyjmowanie stron: czwartek 12:00 – 13:00

 

SEKRETARIAT INSTYTUTU TECHNIKI

mgr Katarzyna Mandera

tel. 32 415 50 20 wew. 164

 itech@pwszrac.pl

II piętro pokój A 318

Sekretariat Instytutu Techniki jest czynny od czwartku do piątku w godz. 07:30 – 15:30
Sprawy studenckie: czwartek – piątek 9:00 – 14:00