INSTYTUT TECHNIKI - Władze

DYREKTOR INSTYTUTU TECHNIKI
dr inż. Tomasz Czyszpak

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU TECHNIKI
dr inż. Norbert Buba