Zaznacz stronę

dr Alina Zimna – absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na Uniwersytecie w Ostrawie. Stypendystka Goethe Institut w Berlinie i Herder Insitut w Lipsku (Republika Federalna Niemiec). Brała udział w międzynarodowym grancie badawczym koordynowanym przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu: „Czesko-Polskie Centrum Leksykograficzne”. Jest także absolwentką filologii słowiańskiej; specjalność: język czeski. Ukończyła studia podyplomowe  „Coaching” na GWSH w Katowicach. Pracę w PWSZ w Raciborzu rozpoczęła w 2005 roku jako lektor Studium Języków Obcych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując również w szkole podstawowej (klasy 1-3 oraz klasa 6). Jest egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Prowadzi  lektoraty z  języka niemieckiego i języka czeskiego na wszystkich kierunkach. Prowadziła także zajęcia z leksykologii i leksykografii oraz wstępu do językoznawstwa.

Mgr Katarzyna Chłosta – absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendystka europejskiego programu TEPMUS-PHARE w University College Northampton (Wielka Brytania). Od 2003 jest lektorem języka angielskiego w Studium Języków Obcych PWSZ w Raciborzu.  Prowadzi także zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego na specjalnościach: język angielski i edukacja elementarna: ćwiczenia w czytaniu, pisaniu, mówieniu, ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu. Interesuje się psycholingwistyką, neurologopedią, literaturą i perłami kinematografii. Entuzjastka Massive Open Online Courses (MOOC).

Mgr Iweta Draszczyk – absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz psychologii Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Katowicach, gdzie w 2017 roku obroniła pracę magisterską dotyczącą psychologicznych uwarunkowań postaw młodzieży akademickiej wobec nauki języka angielskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie handlu zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz psychologii zachowań społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem nabytym w szkołach podstawowych, średnich i pomaturalnych, gdzie oprócz języka angielskiego nauczała języka zawodowego. Współpracowała z lokalnymi przedsiębiorstwami  w zakresie tłumaczeń handlowych oraz prowadząc kursy językowe typu ‘in-company’. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Od 2012 roku prowadzi zajęcia językowe dla seniorów na Śląskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Z PWSZ w Raciborzu związana od 2003 roku, gdzie pracuje na stanowisku lektora. Oprócz lektoratów języka angielskiego prowadzi przedmioty z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego. Autorka artykułów dla uczelnianej „Eunomii”. Współorganizator i uczestnik corocznej akcji „Bieg bez granic o puchar Rektora PWSZ w Raciborzu”. Interesuje się psycholingwistyką, psychologią społeczną oraz sportem.

Mgr Joanna Marchwiak – absolwentka filologii angielskiej Uniwerystetu Łódzkiego. Jako nauczycielka języka angielskiego pracowała z różnymi grupami wiekowymi – od podstawówki poprzez gimnazjum i liceum, prowadziła także kursy językowe dla osób dorosłych  w szole językowej „English School”. Jest czynnym egzaminatorem maturalnym w Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Związana z PWSZ od 2004 roku. Prowadzi lektoraty na wszystkich kierunkach. Autorka felietonów tematycznych  do uczelnianego magazynu „Eunomia”. Jest pomysłodawcą i głównym organizatorem corocznego biegu dla studentów  i pracowników „O  Puchar Rektora PWSZ” w ramach ogólnopolskiego  „Biegu bez granic”, na dystansie 10 km. Prywatnie interesuje się sportem, muzyką , nurkowaniem, morsowaniem  i turystyką. Zapalona skrablistka.

Mgr Małgorzata Skwarecka – absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej w organizacji na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1995-2004 pracowała jako nauczyciel języka angielskiego i koordynator współpracy z zagranicą w Szkole Podstawowej Nr 1 a następnie Gimnazjum Nr 2. Od 2004 roku związana z PWSZ w Raciborzu jako lektor języka angielskiego. Prowadzi  również zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego na specjalności edukacja elementarna oraz język angielski (ćwiczenia w czytaniu, ćwiczenia w mówieniu, ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu, gry i zabawy językowe). Współorganizuje warsztaty językowe dla uczniów szkoły podstawowej.

Mgr Katarzyna Stadnik – absolwentka filologii angielskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski). Całe swoje życie zawodowe związała z Raciborzem (SP Nr 11, SP Nr 15, Kolegium Nauczycielskie, PWSZ oraz ZSO Nr 1). Doświadczeniem, które zdobyła ucząc dzieci w klasach I-III, podzieliła się współpracując z Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie oraz publikując w uczelnianym „Poliglocie”. Obecnie lektor języka angielskiego na studiach stacjonarnych i weekendowych w PWSZ w Raciborzu. Prowadzi również przedmioty z praktycznej nauki języka angielskiego: ćwiczenia w pisaniu, czytaniu i mówieniu oraz literatura dziecięca. Ten ostatni zainspirował ją do organizowania corocznych warsztatów językowych dla dzieci pt. „ Zaczarowany Świat Bajek”.