Zaznacz stronę

Dr Adam Musioł

Dr Adam Musioł
Instytut Studiów Edukacyjnych
adam.musiol@pwsz.raciborz.edu.pl
 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, doświadczony dydaktyk informatyki. Autor i redaktor naukowy osiemdziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych, siedmiu monografii z zakresu informatyki szkolnej, technologii informacyjnej, zagrożeń w obrębie technologii informacyjnej i Internetu.

Doświadczony praktyk, nauczyciel dyplomowany, były pracownik naukowo dydaktyczny Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Studium Nauczycielskiego, wicedyrektor Kolegium Języków Obcych w Raciborzu. Jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania, informatyki, informatyki szkolnej, dydaktyki szkoły wyższej. Wiceprezes Fundacji Górnośląska Akademia Umiejętności.