Zaznacz stronę

dr Alina Zimna

dr Alina Zimna
Studium Języków Obcych
Kierownik Studium Języków Obcych
alina,zimna@pwsz.raciborz.edu.pl
 

dr Alina Zimna – absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na Uniwersytecie w Ostrawie. Stypendystka Goethe Institut w Berlinie i Herder Insitut w Lipsku (Republika Federalna Niemiec). Brała udział w międzynarodowym grancie badawczym koordynowanym przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu: „Czesko-Polskie Centrum Leksykograficzne”. Jest także absolwentką filologii słowiańskiej; specjalność: język czeski. Ukończyła studia podyplomowe  „Coaching” na GWSH w Katowicach. Pracę w PWSZ w Raciborzu rozpoczęła w 2005 roku jako lektor Studium Języków Obcych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując również w szkole podstawowej (klasy 1-3 oraz klasa 6). Jest egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Prowadzi  lektoraty z  języka niemieckiego i języka czeskiego na wszystkich kierunkach. Prowadziła także zajęcia z leksykologii i leksykografii oraz wstępu do językoznawstwa.