Zaznacz stronę

Dr Ilona Gembalczyk

Dr Ilona Gembalczyk
Instytut Studiów Edukacyjnych
Zastępca dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych
ilona.gembalczyk@pwsz.raciborz.edu.pl
 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka  Uniwersytetu Wrocławskiego i Studiów Doktoranckich na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym  Uniwersytetu Opolskiego, I stopień specjalizacji z higieny i epidemiologii, certyfikowany edukator w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień szeroko rozumianej pedagogiki zdrowia. Łączy problematykę z zakresu biologicznych podstaw rozwoju z zagadnieniami pedagogicznymi. Na badania będące podstawą dysertacji doktorskiej  uzyskała  grant naukowy Komitetu Badań Naukowych. Autorka monografii poświęconej edukacyjnym aspektom promowania zdrowia w środowisku lokalnym, współautorka pracy zbiorowej wydanej za granicą, redaktor naukowy dwóch publikacji zwartych i ponad 40 publikacji krajowych i zagranicznych dotyczących edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych środowiska wychowawczych.  Czynnie brała udział w ponad 40 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, a także licznych konferencjach naukowo –  szkoleniowych i seminariach. Organizator i współorganizator międzynarodowych konferencji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oddział w Raciborzu.

W latach 2008-2010 manager międzynarodowego projektu „Inspire school education by Non – formal Learning” w ramach Programu Commenius i LLL. Projekt realizowany był  przez PWSZ, Uniwersytet w Hamburgu, Naturgut w Leverkusen oraz Uniwersytet w Daugavpils na Łotwie. W ramach współpracy z Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu uczestniczyła w międzynarodowych badaniach dotyczących stylu życia polskich i czeskich studentów, a także pozytywnych mierników zdrowia uczniów klas młodszych.

Doświadczenie w prowadzeniu wykładów, ćwiczeń, seminariów  na kierunku pedagogika, wychowanie fizyczne i pielęgniarstwo. Trzykrotnie prowadziła wykłady zagraniczne w ramach programu mobilności edukacyjnej Erasmus+.

W latach 2011 – 2017 zastępca dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych. Autorka wniosku w sprawie nadania praw do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Raciborzu.

Czterokrotnie  nagrodzona nagrodą Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu za wzorową pracę dydaktyczną i osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uczelni.