Zaznacz stronę

Dr Kornelia Solich

Dr Kornelia Solich
Instytut Studiów Edukacyjnych
Zastępca dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych
kornelia.solich@pwsz.raciborz.edu.pl
 

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej WSP w Krakowie, dysertację doktorską obroniła na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego w 2012 roku.  Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie kultury i języka polskiego oraz historii i społeczeństwa oraz Edukacji plastycznej i muzycznej. Nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego z 22 – letnim stażem zawodowym. Uczestnik licznych warsztatów plastycznych, muzycznych i teatralnych.

Jej głównymi obszarami badawczymi oraz zainteresowaniami naukowymi są teoria i praktyka edukacji przedszkolnej: wspieranie rozwoju dzieci w okresie dzieciństwa, w tym  proces  intensyfikacji ich edukacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii (TIK) a także szeroko pojęta edukacja artystyczna małego dziecka.

Autorka licznych publikacji, wygłaszała referaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Uczestnik stażu zagranicznego na Uniwersytecie w Prešovie. Jest autorką  monografii poświęconej zabawom komputerowym wspomagającym nabywanie umiejętności czytania i pisania. Działalność prowadzi także jako przewodnicząca Raciborskiej Grupy Regionalnej Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki  Celestyna Freineta (PSAPCF). Swoje pasje zawodowe rozwija jako trener Fabryki Kreatywności w Chorzowie. W Instytucie Studiów Edukacyjnych PWSZ w Raciborzu pracuje od 2009 roku, obecnie na stanowisku wykładowcy.

Prowadzone przedmioty: pedagogika przedszkolna z metodyką, edukacja plastyczno-techniczna z metodyką, edukacja muzyczna z metodyką, emisja głosu, warsztaty teatralne, seminarium licencjackie z zakresu pedagogiki. Opiekun praktyk studenckich. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego od 2010r.  Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. Prywatnie interesuje się neurodydaktyką, muzyką, pisaniem bajek i opowiadań dla dzieci oraz rękodzielnictwem.