Zaznacz stronę

Mgr Beata Gawłowska

Mgr Beata Gawłowska
Instytut Studiów Edukacyjnych
monika.gawlowska@pwsz.raciborz.edu.pl
 

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła studia magisterskie na kierunkach: terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną oraz pedagogika resocjalizacyjna. Ukończone studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych, otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Opolskim. Swoje zainteresowania naukowe i działalność badawczą skupia wokół problematyki funkcjonowania i przemian zawodu nauczyciela oraz uwarunkowań postaw twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Od kilkunastu lat w PWSZ pełni funkcję asystenta opiekuna naukowego studenckiego koła naukowego działającego w Instytucie Studiów Edukacyjnych uczestnicząc tym samym w wielu przedsięwzięciach naukowych (m in. konferencje i obozy naukowe  w Czechach i na Słowacji).

Współorganizator dorocznej imprezy na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Sport ku radości” . W ramach programu ERASMUS odbyła staż zagraniczny na Uniwersytecie Palackeho w Olomouci. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – Oddział Racibórz.