Kontakt / Baza materialna

PWSZ w Raciborzu

a) Główne budynki dydaktyczno-administracyjne  przy ul. Słowackiego 55

tel. 32 415 50 20, 606 318 202

Są to budynki w których funkcjonuje większość instytutów i administracji uczelni (m.in. rektorat, punkt naboru, kwestura), a także biblioteka i biura obsługujące studentów.

PWSZ w Raciborzu Sztuka

b) Budynek Instytutu Sztuki przy ul. Lwowskiej 9

tel. 32 418 1405

W obiekcie tym zajęcia mają studenci kierunków artystycznych. Położony jest kilkaset metrów od głównego kampusu. Mieszczą się w nim m.in. pracownie rzeźby, malarstwa, grafiki i fotografii.

PWSZ w Raciborzu Sztuka

c) Budynek „architektury i urbanistyki” przy ul. Łąkowej 31

tel. 32 414 7181

Jest to miejsce nauki studentów kierunków związanych z architekturą i urbanistyką. Obiekt oddalony jest o około 1,5 km od głównego kampusu.