Zaznacz stronę
Ilustracja przedstawia telefon z logo uczelni na biurku, klawiaturę komputera i słuchawki.

KONTAKT

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

ul. Słowackiego 55
47-400 Racibórz
tel. +48 32 415 50 20
e-mail: rektorat@pwsz.raciborz.edu.pl

Adres skrzynki ePUAP: /pwszraciborz/SkrytkaESP

NIP: 639-17-96-666
Konto: ING BSK o/Racibórz 69 1050 1328 1000 0022 6112 0386

Telefony do poszczególnych biur znajdują się niżej na stronie

Biuletyn Informacji Publicznej PWSZ w Raciborzu

BUDYNKI UCZELNI

Wejście główne do PWSZ w Raciborzu

Budynek główny Uczelni, Rekrutacja

ul. Słowackiego 55, tel. 32 415 50 20

Są to budynki w których funkcjonuje większość instytutów i administracji uczelni (m.in. rektorat, punkt naboru, kwestura), a także biblioteka i biura obsługujące studentów. Do budynku przynależą również sale gimnastyczne.

Wejście główne do budynku przy ul. Łąkowej

Budynek „architektury i edukacji artystycznej”

ul. Łąkowa 31, tel. 32 414 7181

Jest to miejsce nauki studentów kierunków związanych z architekturą oraz edukacją artystyczną w zakresie sztuk plastycznych.

Wejście główne do budynku przy ul. Łąkowej

Budynek Dom Studenta

ul. Słowackiego 57, tel. 32 415 50 20 wew.122

Budynek Domu Studenta. Na miejscu znajdują się wyposażone pokoje mieszkalne dla studentów. Na parterze budynku odbywają się zajęcia dydaktyczne.

ADMINISTRACJA UCZELNI – BIURA

UWAGA! Od 25 czerwca 2021 obowiązują nowe numery wewnętrzne.

REKTOR

JM dr Paweł Strózik
Biuro: A113-1

BIURO REKTORA

mgr inż. Anna Sterańczak

Biuro: A114-1
tel. +48 32 415 50 20 wew. 102
e-mail: anna.steranczak@pwsz.raciborz.edu.pl

Prorektorzy

dr Beata Fedyn
Prorektor do spraw studentów

dr inż. Tomasz Czyszpak
Prorektor do spraw organizacji

Biuro: A113-2

Rektorat – Sekretariat 

Biuro A113
mgr Marzena Oświęcimka
tel. +48 32 415 50 20 wew. 101
e-mail: marzena.oswiecimka@pwsz.raciborz.edu.pl

Dyrektor administracyjny (Kanclerz)

mgr inż. Jacek Pierzga

Biuro: B101-1

Kancelaria

Biuro: B101
mgr Sonia Pachel-Sobiech – Kierownik
tel. +48 32 415 50 20 wew. 103
e-mail: sonia.pachel@pwsz.raciborz.edu.pl
e-mail: kancelaria@pwsz.raciborz.edu.pl

Dział Obsługi Studenta

mgr Anna Kocoń-Śliwa
Kierownik
tel. 48 32 415 50 20 wew. 200
e-mail: anna.sliwa@pwszrac.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Dział Obsługi Studenta:
https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/student/dzial-obslugi-studenta/

   Sprawy socjalne studentów

Biuro: A234
Stypendia
Anna Czekała
tel. +48 32 415-50-20 wew. 209
e-mail: anna.czekala@pwsz.raciborz.edu.pl

Sekcja praktyk studenckich

Biuro: A235
mgr Bożena Olchawa
tel. +48 32 415 50 20 wew. 208
e-mail: bozena.olchawa@pwsz.raciborz.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 10:00 – 14:00

   Referat Rekrutacji

Biuro: A130
Biuro Rekrutacyjne
tel. +48 32 415-50-20 wew. 300
tel. +48 32 418-23-18

Sekcja Planowania Zajęć Dydaktycznych 

Biuro: B109

mgr Agnieszka Hajduczek
tel. +48 32 415 50 20 wew. 210
e-mail: agnieszka.hajduczek@pwsz.raciborz.edu.pl

Biuro Projektów i Współpracy Uczelni z Zagranicą

Dom Studenta PWSZ w Raciborzu
ul. Juliusza Słowackiego 57

Kierownik
mgr inż. Krzysztof Fedyn
tel. +48 32 415 50 20 wew. 109
e-mail: krzysztof.fedyn@pwsz.raciborz.edu.pl

mgr Katarzyna Kasowska
e-mail: katarzyna.kasowska@pwsz.raciborz.edu.pl

Biblioteka

Dyrektor Biblioteki

mgr Piotr Mucha
tel. 32 415 50 20 wew. 121
e-mail: piotr.mucha@pwsz.raciborz.edu.pl

Pracownicy Biblioteki

mgr Stanisława Furman
tel. 32 415 50 20 wew. 120
email:  stanislawa.furman@pwsz.raciborz.edu.pl

mgr Leszek Koncewicz
tel. 32 415 50 20 wew. 120
email: leszek.koncewicz@pwsz.raciborz.edu.pl

Katarzyna Zwolińska
tel. 32 415 50 20 wew. 120
email: katarzyna.dabrowska@pwsz.raciborz.edu.pl

Genowefa Rojek
tel. 32 415 50 20 wew. 120
e-mail:  genowefa.rojek@pwsz.raciborz.edu.pl

 

 

 

Kwestura

Biuro B111

mgr Agnieszka Dereń-Kulczycka, Kwestor
tel. +48 32 415 50 20 wew. 110
e-mail: agnieszka.deren@pwsz.raciborz.edu.pl

mgr Iwona Kowolik
tel. +48 32 415 50 20 wew. 110
e-mail:  iwona.kowolik@pwsz.raciborz.edu.pl

Brygida Mizioch
tel. +48 32 415 50 20 wew. 110
e-mail:  brygida.mizioch@pwsz.raciborz.edu.pl

Sabina Picho
tel. +48 32 415 50 20 wew. 110
e-mail: sabina.picho@pwsz.raciborz.edu.pl

Małgorzata Milej
tel. +48 32 415 50 20 wew. 110
e-mail: malgorzata.milej@pwsz.raciborz.edu.pl

Kornelia Stroka
tel. +48 32 415 50 20 wew. 110
e-mail: kornelia.stroka@pwsz.raciborz.edu.pl


Punkt kasowy

tel. +48 32 415 50 20 wew. 179
fax. +48 32 415 50 20 wew. 179

Poniedziałek – czwartek

9.00-12.00         13.00-15.00

Piątek

9.00-12.00         13.00-15.30

Ewidencja Majątku

Brygida Mizioch
tel. +48 32 415 50 20 wew. 110
e-mail:  brygida.mizioch@pwsz.raciborz.edu.pl

Sabina Picho
tel. +48 32 415 50 20 wew. 110
e-mail: sabina.picho@pwsz.raciborz.edu.pl

Kornelia Stroka
tel. +48 32 415 50 20 wew. 110
e-mail: kornelia.stroka@pwsz.raciborz.edu.pl

Zamówienia Publiczne

Biuro: A236
mgr Joanna Russok
tel. +48 32 415 50 20 wew. 107
e-mail: joanna.russok@pwsz.raciborz.edu.pl

Samodzielny Referent Techniczny

Biuro: A236
mgr Tomasz Bucyk
e-mail: tomasz.bucyk@pwsz.raciborz.edu.pl

Biuro Promocji, Grafik

Kamil Szypuła 
Biuro: A120
tel. +48 32 415 50 20 wew. 135
e-mail: kamil.szypula@pwsz.raciborz.edu.pl

Ankiety

mgr Gabriela Lukoszek
Biuro: A120
tel. +48 32 415 50 20 wew. 203
e-mail: gabriela.lukoszek@pwsz.raciborz.edu.pl

Dział Informatyki BIURO A116

Zgłaszanie problemów technicznych: e-mail: it@pwsz.raciborz.edu.pl

Telefon:  +48 32 415 50 20 wew. 150

Kierownik Działu Informatyki

mgr inż. Aleksander Szyfer
Telefon: +48 32 415 50 20 wew. 150
e-mail: aleksander.szyfer@pwsz.raciborz.edu.pl

Referent techniczny, informatyk
Damian Czogała
Telefon: +48 32 415 50 20 wew. 150
e-mail: damian.czogala@pwsz.raciborz.edu.pl

 

Referent techniczny, informatyk
Mateusz Klimsza
Telefon: +48 32 415 50 20 wew. 150
e-mail: mateusz.klimsza@pwsz.raciborz.edu.pl

Sekcja Spraw Osobowych

Biuro: A114-2
mgr Weronika Wyglenda-Granieczny
tel. +48 32 415 50 20 wew. 106
e-mail: weronika.wyglenda@pwsz.raciborz.edu.pl

Biuro: A127
mgr Mariola Fandrejewska
tel. +48 32 415 50 20 wew. 105
e-mail: mariola.fandrejewska@pwsz.raciborz.edu.pl

Stanowisko ds. BHP

Biuro: A345
mgr Marek Łaciok
tel. +48 32 415 50 20 wew. 163
e-mail: marek.laciok@pwsz.raciborz.edu.pl

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW PWSZ W RACIBORZU, DOMU STUDENTA

mgr Piotr Śliwa
Biuro: A119 lub Dom Studenta biuro: D16
tel. +48 32 415 50 20 wew. 160
tel. 660 707 283
e-mail: piotr.śliwa@pwsz.raciborz.edu.pl

Archiwum

biuro A133
mgr Anna Chrobok
tel. 32 415 50 20 w. 130
e-mail: anna.chrobok@pwsz.raciborz.edu.pl

Biuro do spraw gospodarczych

Biuro: B100
Monika Bochenek 
tel. 32 415 50 20 wew. 161
e-mail: monika.bochenek@pwsz.raciborz.edu.pl

Wydawnictwo PWSZ

Biuro: A117
mgr Dorota Mucha

Kierownik Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu
tel. 32 415 50 20 wew. 129
e-mail: dorota. mucha@pwszrac.pl

Sprzęt audio-video/Poligrafia

Biuro: A117
Janusz Krajewski
tel. 32 415 50 20 wew. 128
e-mail: janusz.krajewski@pwsz.raciborz.edu.pl

Sekretariaty Instytutów

Biuro: A121
Monika Seget

Instytut Architektury
tel. 32 415 50 20 wew. 255
e-mail: monika.seget@pwszrac.pl

Biuro: B112
mgr Sabina Kopciuch

Instytut Neofilologii 
tel. 32 415 50 20 wew. 230
e-mail: sabina.kopciuch@pwszrac.pl

Biuro: A321
mgr Dorota Chromiec

Instytut Studiów Społecznych
tel. 32 415 50 20 wew. 240
e-mail: dorota.chromiec@pwszrac.pl

Biuro: A318
mgr Katarzyna Kazimierów

Instytut Techniki 
tel. 32 415 50 20 wew. 235
e-mail: katarzyna.kazimierow@pwszrac.pl

Biuro: A231
Zuzanna Mika
Instytut Studiów Edukacyjnych
tel. 32 415 50 20 wew. 250
e-mail: zuzanna,mika@pwszrac.pl

Biuro: A336
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
tel. 32 415 50 20 wew. 245
e-mail: ikfiz@pwszrac.pl