Zaznacz stronę

KORONAWIRUS – INFORMACJE

Szanowni Państwo! Informujemy, że zajęcia dydaktyczne w najbliższym tygodniu oraz praktyki (od 09.03.2020 r.) odbywają się według planu.

Jednocześnie przypominamy:
1. Zarządzenie Rektora PWSZ w Raciborzu, które informuje o zasadach postępowania w przypadku studentów i pracowników przebywających oraz powracających zza granicy
https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/…/zarzadzenie-nr-31-2020-…/

2. Informacje dla studentów i pracowników w związku z możliwością rozpowszechnienia się KORONAWIRUSA (SARS-COV 2). https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/…/informacja-dla-uczelni-…/

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Szczegółowe informacje dotyczące profilaktyki znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

ZARZĄDZENIE NR 141/2020 Rektora w sprawie zmiany organizacji kształcenia w PWSZ w Raciborzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 141/2020 Rektora w sprawie zmiany organizacji kształcenia w PWSZ w Raciborzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,...

ZARZĄDZENIE NR 104/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 104/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 104/2020
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 w raciborskiej uczelni. PWSZ w Raciborzu stawia na bezpośredni model kształcenia.

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 w raciborskiej uczelni. PWSZ w Raciborzu stawia na bezpośredni model kształcenia.

Bezpieczeństwu studentów i pracowników w raciborskiej uczelni podporządkowana została organizacja roku akademickiego 2020/21. Inauguracja roku akademickiego i immatrykulacja zaplanowana jest na 1 października,  zostanie zorganizowana...

Komunikat dot. zwrotu nadpłat za DS

Komunikat dot. zwrotu nadpłat za DS

Informuję, że zwrot nadpłat za zakwaterowanie w Domu Studenta za miesiące marzec oraz kwiecień 2020 r.  nastąpi w trybie automatycznym (bez składania dodatkowych wniosków) w dniu 15.05.2020 r., zwrotnie na rachunki, z których uiszczono opłatę za zakwaterowanie w/w okresie.

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie obowiązku posługiwania się uczelnianymi adresami poczty elektronicznej przez wszystkich studentów

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie obowiązku posługiwania się uczelnianymi adresami poczty elektronicznej przez wszystkich studentów

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie obowiązku posługiwania się uczelnianymi adresami poczty elektronicznej przez wszystkich studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 50/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania PWSZ w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Uczelni

ZARZĄDZENIE NR 50/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania PWSZ w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Uczelni

ZARZĄDZENIE NR 50/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia  funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w celu przeciwdziałania  rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Uczelni

KOMUNIKATY DLA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ – KORONAWIRUS

Komunikat 11: świadczenia socjalne z ZFŚS (wykładowcy, pracownicy administracyjni)

Drodzy pracownicy,

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Jak co roku z okazji świąt zostały przygotowane świadczenia socjalne z ZFŚS. Świadczenia zostaną wypłacone w piątek 04.04.2020 r. na Państwa rachunki bankowe.

Z nadzieją na rychłe spotkanie w murach naszej Uczelni życzymy Wesołych Świąt i zdrowia.

Z poważaniem
Agnieszka Dereń-Kulczycka

KWESTOR

Komunikat 10: Jednorazowe zapomogi dla studentów
W związku z zaleceniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uruchomienia procedury naboru wniosków na jednorazowe zapomogi, stanowiące wsparcie dla studentów, znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, jaką jest utrata zatrudnia w związku z ograniczeniem funkcjonowania pracodawców, a stanowiącego konsekwencję istniejącego zagrożenia epidemiologicznego, prosimy się o zapoznanie się z komunikatem władz Uczelni.
https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/2020/03/31/jednorazowe-zapomogi-wsparcie-dla-studentow/
Komunikat 9: Zmiany w wypłacie stypendiów

Komunikat nr 9 w sprawie procesu wypłaty przyznanych świadczeń na semestr letni roku akademickiego 2019/2020
https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/2020/03/25/komunikat-w-sprawie-proceus-wyplaty-przyznanych-swiadczen-na-semestr-letni-roku-akademickiego-2019-2020/

Komunikat 8: Informacja dotycząca Domu Studenckiego

Informujemy, że mieszkańcy Domu Studenta nie zostaną obciążeni kosztami za czas trwania zawieszenia zajęć dydaktycznych. Opłaty będą pobierane tylko w przypadku osób, które pozostały w DS: 

https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/2020/03/20/zarzadzenie-nr-44-2020-rektora-pwsz-w-raciborzu-z-dnia-19-marca-2020-roku-w-sprawie-ustalenia-zasad-pobierania-oplat-za-miejsce-w-domu-studenta-pwsz-w-raciborzu-w-okresie-zagrozenia-epidemicznego-wiru/ 

Komunikat 7: Ważność legitymacji studenckich - decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ważność legitymacji studenckich została przedłużona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dn. 31 maja 2020 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie studiów http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/42
W tej chwili nie ma konieczności zbierania legitymacji i ich przekazywania do Działu Obsługi Studenta, są ważne, zgodnie z powyższym Rozporządzeniem mimo określonej daty na hologramie.
Po zakończeniu terminu ich ważności, (31-05-2020) wydanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia określi termin i czas zebrania Elektronicznych Legitymacji Studenckich w celu wydania hologramów
Komunikat 6: Obowiązek dot. zdalnego nauczania

W związku z obecną sytuacją ZOBOWIĄZUJE SIĘ wszystkich studentów oraz wykładowców do bieżącego sprawdzania swoich grupowych skrzynek pocztowych oraz maili indywidualnych. Jest to niezbędne dla realizacji ➡️ OBOWIĄZKU ZDALNEGO NAUCZANIA. Ponadto prosimy o regularne sprawdzanie komunikatów pojawiających się na stronie internetowej uczelni www.pwszrac.pl oraz na naszej stronie na Facebooku/Instagramie. Jednocześnie informujemy wszystkich studentów, że dostęp do grupowych maili znajduje się u tzw. “grupowego”. 

Sprawdzone informacje o Koronawirusie, profilaktyce oraz aktualnej sytuacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Komunikat 5: Informacja dot. przekazania decyzji - stypendia

Z powodu sytuacji epidemiologicznej, Władze Uczelni podjęły decyzję, że informacje o przyznanych stypendiach zostaną PRZEKAZANE LISTEM POLECONYM. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami: ➡️➡️➡️
https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/…/stypendia-decyzja-wladz…/

Sprawdzone informacje o Koronawirusie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Komunikat 4: Zmiany dotyczące praktyk studenckich

Uwaga studenci II roku pedagogiki resocjalizacyjnej. W związku z penademią koronawirusa Prezesi Sądów podjęli decyzję o ograniczeniu  w znacznym stopniu działanie Sądów, dlatego realizacja praktyki która były przewidziana na 16.03.2020-3.04.2020 została zawieszona. Z uwagi na fakt, że sytuacja jest rozwojowa realizacja praktyki zostanie przesunięta na inny termin.

 W przypadku praktyk zawodowych studentów wszystkich pozostałych kierunków 

i specjalności biorąc pod uwagę zagrożenie jakie niesie ze sobą rozprzestrzenianie się koronawirusa zalecamy wstrzymanie się od odbywania praktyk do czasu ustąpienia zagrożenia.

Komunikat 3: Ograniczenie działania uczelni

W związku z licznymi zapytaniami studentów INFORMUJEMY, ŻE UCZELNIA DZIAŁA W OGRANICZONYM ZAKRESIE. Możliwość załatwienia spraw w DZIALE OBSŁUGI STUDENTA odbywa się TYLKO I WYŁĄCZNIE po wcześniejszym kontakcie TELEFONICZNYM BĄDŹ MAILOWYM i wskazaniu pracownika do kontaktu osobistego. W każdym innym przypadku STUDENT NIE BĘDZIE OBSŁUGIWANY⚠️

Kontakty telefoniczne i mailowe do DOS:
https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/student/dzial-obslugi-studenta/

Komunikat 1 i 2: Zawieszenie zajęć dydaktycznych

➡️Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, Władze Uczelni podjęły decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć dydaktycznych od dnia 11.03.2020r. do dnia 29.03.2020r.

W związku z tym WSZELKIE SPRAWY ADMINISTRACYJNE STUDENCKIE w tym:
– złożenie podania,
– odbiór decyzji,
– przedłużanie legitymacji,
– itp.
będą możliwe PO ZAKOŃCZENIU ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Jednocześnie informujemy, że W SPRAWACH PILNYCH ❗️Dział Obsługi Studenta oraz Dział Obsługi Dydaktyki będą czynne w następujących godzinach:
Poniedziałek – Czwartek: od godz. 9.30 do godz. 14.00
Piątek: od godz. 9.30 do godz. 15.30
Sobota: nieczynne

➡️ Studenci, którzy nie rozliczyli semestru zimowego, powinni złożyć indeksy do 5 dni po zakończeniu odwieszenia zajęć dydaktycznych

➡️ Szczegółowe informacje o sposobie realizacji i rozliczania zajęć dydaktycznych zostaną ogłoszone jutro w godzinach wieczornych.

➡️Informujemy, że w dniach od 12.03.2020 r. do 29.03.2020 r. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu będzie zamknięta z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną. W tym okresie biblioteka nie realizuje żadnych zamówień, wypożyczeń i zwrotów książek. Wypożyczenia książek, których zwrot przypada na wyżej wymieniony okres, prolongowano na 31.03.2020 r. Wstrzymano również pracę Czytelni Ogólnej, Ośrodka Informacji Naukowej oraz Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Pracownicy biblioteki udzielają jedynie informacji telefonicznej oraz przesyłaną drogą e-mailową.