2002-01-01
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 roku (Dz. Urz. Nr 16, poz 1152) utworzono z dniem 1 lutego 2002 roku Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu
1993-01-01
Na bazie Studium Nauczycielskiego powstaje Kolegium Nauczycielskie o specjalności wychowanie fizyczne i zdrowotne
1992-01-01
Utworzenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
1981-01-01
Powołanie Studium Wychowania Przedszkolnego (SWP), po roku przekształcone w Studium Nauczycielskie (SN)
1981-01-01
W obiektach SN funkcjonuje Oddział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu (obecnego Uniwersytetu Opolskiego)
1977-01-01
W obiektach CDN działa Filia a następnie Wydział katowickiej WSWF (obecnej Akademii Wychowania Fizycznego)
1974-01-01
W obrębie obiektów CDN pracuje punkt konsultacyjny Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach (WSWF)
1973-01-01
Na bazie SN działa Centrum Doskonalenia Nauczycieli (CDN), jako zamiejscowy oddział Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie
1954-01-01
Przekształcenie PLP w Studium Nauczycielskie (SN); intensywna rozbudowa obiektów dydaktycznych;
1946-01-01
Początek kształcenia nauczycieli w Państwowym Liceum Pedagogicznym