Select Page

Rzecznik prasowy

RZECZNIK PRASOWY UCZELNI:
dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak

e-mail: joanna.sokolowska@pwszrac.pl

WARSZTATY PRZYGOTOWAWCZE NA STUDIA KIERUNEK ARCHITEKTURA

Instytut Architektury PWSZ w Raciborzu organizuje nieodpłatnie i porowadzi warsztaty przygotowawcze dla kandydatów na studia na kierunek Architektura w roku akademickim 2018/2019r. Zajęcia dydaktyczne w ramach Warsztatów prowadzone będą w pomieszczeniach Instytutu przez architektów z doświadczeniem naukowym i dydaktycznym, adresowane są dla osób zamierzających studiować architekturę i stanowią część programu przygotowań do egzaminu wstępnego zaplanowanego na dzień 21 czerwca br.

WERNISAŻ WYSTAWY FOTO GRAFIKA W GALERII EA PWSZ W NOWYM SĄCZU

W ramach współpracy pomiędzy PWSZ Racibórz, a PWSZ Nowy Sącz zorganizowano kolejne przedsięwzięcie artystyczne – po wystawie wyróżnionych artystycznych prac dyplomowych absolwentów edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, która miała miejsce w zeszłym roku w Galerii Domu Książącego na Zamku Piastowskim w Raciborzu, a następnie w Nowym Sączu. 11 maja br. o godz.18:00 odbył się wernisaż wystawy twórczości studentów i absolwentów raciborskiej edukacji artystycznej w Galerii E/A w Nowym Sączu.

Dyskusja panelowa – zrównoważony rozwój jako miernik postępu

W ramach konferencji inaugurującej EUNOMIĘ – czasopismo naukowe PWSZ w Raciborzu odbędzie się dyskusja panelowa poświęcona rozwojowi zrównoważonemu w kontekście postępu cywilizacyjnego. W dyskusji wezmą udział wybitni specjaliści – profesorowie różnych dyscyplin oraz Prezydent Miasta Raciborza. Gościem specjalnym panelu będzie europarlamentarzysta, były Premier oraz były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek. Moderatorem dyskusji będzie JM Rektor PWSZ w Raciborzu dr hab. Inż. arch. Ewa Stachura, profesor PWSZ.

Blisko 5 mln złotych dla PWSZ w Raciborzu

Sukces PWSZ w Raciborzu. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju doceniło przygotowany przez pracowników PWSZ projekt do konkursu o nazwie “Zintegrowane ścieżki uczelni”. W związku z tym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu otrzymała dofinansowanie w wysokości 4,755 mln zł. 

X