Dom Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 57
Tel. (32) 415 55 30,
(32) 415 64 83

e- mail: dom.studenta@pwsz.raciborz.edu.pl