Select Page

REKRUTACJA

Zapraszamy do rejestracji online!

PRZYPOMINAMY, ŻE ABY W PEŁNI ZAKOŃCZYĆ PROCEDURĘ REKRUTACJI, NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ!

Studia w trybie stacjonarnym (dzienne) są bezpłatne, natomiast w trybie niestacjonarnym (zaoczne) obowiązuje opłata czesnego (corocznie podawana jest, Zarządzeniem Rektora w sprawie odpłatności, wysokość czesnego za jeden semestr).

Informacje dla Was uzupełniamy i aktualizujemy na bieżąco, by jak najszybciej przekazać to, o co pytacie. Niestety niektóre z nich nie są jeszcze zatwierdzone – liczymy na Waszą cierpliwość i zapraszamy ponownie.

Proces rekrutacji polega na zarejestrowaniu się drogą elektroniczną w SIR (System Internetowej Rekrutacji) i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej. Rejestracja elektroniczna rozpoczyna się zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie rekrutacji. Na kierunku architektura, oprócz rankingu świadectw dojrzałości/maturalnych, jest przeprowadzany egzamin wstępny w terminie podanym w harmonogramie:

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na uczelnię, kandydat jest zobowiązany zgłosić się z wymaganym kompletem dokumentów w Punkcie Rekrutacji w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.

Przyjmowanie dokumentów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.

Jeśli po zapoznaniu się z informacjami umieszczonymi na kolejnych podstronach rekrutacji masz wątpliwości – skontaktuj się z nami.

Witamy wszystkich maturzystów (nie tylko tegorocznych) zainteresowanych studiami licencjackimi (I stopnia) i inżynierskimi na naszej Uczelni.

Kształcimy studentów na kierunkach:

  • Administracja
  • Architektura
  • Automatyka i robotyka
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • Filologia
  • Pedagogika
  • Turystyka i rekreacja
  • Wychowanie fizyczne
  • Pielęgniarstwo

BIURO REKRUTACYJNE

Telefon
tel. bezpośrednio +48 32 418-23-18
tel. przez centralę +48 32 415-50-20 wew. 175

Fax +48 32 415-50-20 wew. 169
E-mail rekrutacja@pwsz.raciborz.edu.pl

PUNKT REKRUTACJI czynny od poniedziałku do piątku

od godz. 8°° do 15°°
Adres
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
47- 400 Racibórz
ul. Słowackiego 55

Lokalizacja
Główny Budynek PWSZ
Parter – punkt rekrutacji

Bezpłatne studia PWSZ w Raciborzu

Bezpłatne studia PWSZ w Raciborzu

X