Wybierz Strona

Rekrutacja 2019/2020 została zakończona.

REKRUTACJA

Rekrutacja 2019/2020 została zakończona.

PRZYPOMINAMY, ŻE ABY W PEŁNI ZAKOŃCZYĆ PROCEDURĘ REKRUTACJI, NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ!

Witamy wszystkich maturzystów (nie tylko tegorocznych) zainteresowanych studiami licencjackimi (I stopnia) i inżynierskimi na naszej Uczelni. 

Proces rekrutacji polega na zarejestrowaniu się drogą elektroniczną w SIR (System Internetowej Rekrutacji) i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej. Rejestracja elektroniczna rozpoczyna się zgodnie z terminami podanymi
w harmonogramie rekrutacji. Na kierunku architektura, oprócz rankingu świadectw dojrzałości/maturalnych, jest przeprowadzany egzamin wstępny
w terminie podanym w harmonogramie.

Studia w trybie stacjonarnym (dzienne) są bezpłatne, natomiast w trybie niestacjonarnym (zaoczne) obowiązuje opłata czesnego (corocznie podawana jest, Zarządzeniem Rektora w sprawie odpłatności, wysokość czesnego za jeden semestr).

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na uczelnię, kandydat jest zobowiązany zgłosić się z wymaganym kompletem dokumentów w Punkcie Rekrutacji
w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.

Przyjmowanie dokumentów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.

Jeśli po zapoznaniu się z informacjami umieszczonymi na kolejnych podstronach rekrutacji masz wątpliwości – skontaktuj się z nami – zakładka – kontakt.

Kierunki studiów:

 • PEDAGOGIKA – jednolite studia magisterskie NOWOŚĆ
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia inżynierskie NOWOŚĆ
 • Administracja
 • Architektura
 • Automatyka i robotyka
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Filologia
 • Pedagogika
 • Pielęgniarstwo
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne

BIURO REKRUTACYJNE

Telefon
tel. bezpośrednio +48 32 418-23-18
tel. przez centralę +48 32 415-50-20 wew. 175

Fax +48 32 415-50-20 wew. 169
E-mail rekrutacja@pwsz.raciborz.edu.pl

PUNKT REKRUTACJI czynny od poniedziałku do piątku

od godz. 8°° do 15°°
Adres
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
47- 400 Racibórz
ul. Słowackiego 55

Lokalizacja
Główny Budynek PWSZ
Parter – punkt rekrutacji