Zaznacz stronę

REKRUTACJA

PWSZ W RACIBORZU 2020/2021

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 zakończona

Filologia, języki obce: angielski, niemiecki, czeski (język angielski: nauka od postaw lub od poziomu komunikacyjnego, język niemiecki: nauka od postaw lub od poziomu komunikacyjnego, język czeski: nauka od podstaw)

PRZYPOMINAMY, ŻE ABY W PEŁNI ZAKOŃCZYĆ PROCEDURĘ REKRUTACJI, NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ!

Witamy wszystkich maturzystów (nie tylko tegorocznych) zainteresowanych jednolitymi studiami magisterskimi, licencjackimi (I stopnia) i inżynierskimi na naszej Uczelni. 

Proces rekrutacji polega na zarejestrowaniu się drogą elektroniczną w SIR (System Internetowej Rekrutacji) i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej. Rejestracja elektroniczna rozpoczyna się zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie rekrutacji. Na kierunku architektura, oprócz rankingu świadectw dojrzałości/maturalnych,  przeprowadzany jest egzamin wstępny w terminie podanym w harmonogramie.

Studia w  formie stacjonarnej (dzienne) są bezpłatne.

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na uczelnię, kandydat jest zobowiązany do wgrania/zapisania dokumentów w systemie SIR, istnieje możliwość przesłania kompletu dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@pwsz.raciborz.edu.pl lub pocztą tradycyjną (z dopiskiem „rekrutacja”) w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.

 

Jeśli po zapoznaniu się z informacjami umieszczonymi na kolejnych podstronach rekrutacji masz wątpliwości – skontaktuj się z nami – zakładka – kontakt.

Kierunki studiów:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie
 • Administracja
 • Architektura
 • Automatyka i robotyka
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Filologia
 • Pedagogika
 • Pielęgniarstwo
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  BIURO REKRUTACYJNE

  Telefon
  tel. bezpośrednio +48 32 418-23-18
  tel. przez centralę +48 32 415-50-20 wew. 175

  Fax +48 32 415-50-20 wew. 169
  E-mail rekrutacja@pwsz.raciborz.edu.pl

  PUNKT REKRUTACJI czynny od poniedziałku do piątku

  od godz. 8°° do 15°°
  Adres
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  47- 400 Racibórz
  ul. Słowackiego 55

  Lokalizacja
  Główny Budynek PWSZ
  I piętro – Dział Obsługi Dydaktyki

  PWSZ W RACIBORZU

  Skip to content