Zaznacz stronę

REKRUTACJA

PWSZ W RACIBORZU 2022/2023

II etap rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 zakończy się

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

OFERTA

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE I STUDIA MAGISTERSKIE

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA

ADMINISTRACJA

– STUDIA MAGISTERSKIE

PIELĘGNIARSTWO – STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA INŻYNIERSKIE 

STUDIA LICENCJACKIE

ADMINISTRACJA 

Studia I stopnia – licencjackie

Studia II stopnia – magisterskie (po uzyskaniu zgody MEiN)

PEDAGOGIKA

KIERUNEK FILOLOGIA
JĘZYK STUDIÓW:

– JĘZYK ANGIELSKI – NAUKA OD POZIOMU KOMUNIKATYWNEGO,

– JĘZYK ANGIELSKI – NAUKA OD POZIOMU PODSTAWOWEGO,

KIERUNEK FILOLOGIA
JĘZYK STUDIÓW:

– JĘZYK NIEMIECKI – NAUKA OD POZIOMU KOMUNIKATYWNEGO,

– JĘZYK NIEMIECKI – NAUKA OD POZIOMU PODSTAWOWEGO,

KIERUNEK FILOLOGIA
JĘZYK STUDIÓW:
– JĘZYK CZESKI – NAUKA OD POZIOMU PODSTAWOWEGO

PIELĘGNIARSTWO

Studia I stopnia – licencjackie

Studia II stopnia – magisterskie (po uzyskaniu zgody MEiN)

STUDIA PODYPLOMOWE

MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA W RACIBORZU – NOCLEG PRZY UCZELNI

PRZYPOMINAMY, ŻE ABY W PEŁNI ZAKOŃCZYĆ PROCEDURĘ REKRUTACJI, NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ! NASTĘPNIE PO OTRZYMANIU INFORMACJI O PRZYJĘCIU NA STUDIA, NALEŻY OSOBIŚCIE DOSTARCZYĆ NIEZBĘDNE DOKUMENTY.

 Witamy wszystkich maturzystów (nie tylko tegorocznych) zainteresowanych jednolitymi studiami magisterskimi, licencjackimi i inżynierskimi na naszej Uczelni. 

Proces rekrutacji polega na zarejestrowaniu się drogą elektroniczną w SIR (System Internetowej Rekrutacji) i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej. Rejestracja elektroniczna rozpoczyna się zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie rekrutacji. Na kierunku architektura, oprócz rankingu świadectw dojrzałości/maturalnych,  przeprowadzany jest egzamin wstępny w terminie podanym w harmonogramie.

Studia w  formie stacjonarnej (dzienne) są bezpłatne.

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na uczelnię, kandydat jest zobowiązany do osobistego dostarczenia niezbędnych dokumentów i złożenia deklaracji podjęcia studiów w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć w biurze rekrutacji w budynku głównym na parterze. 

Jeśli po zapoznaniu się z informacjami umieszczonymi na kolejnych podstronach rekrutacji masz wątpliwości – skontaktuj się z nami – zakładka – kontakt.

Kierunki studiów:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie
 • Administracja
 • Administracja – studia magisterskie 2. stopnia*
 • Architektura
 • Automatyka i robotyka
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Filologia
 • Pedagogika
 • Pielęgniarstwo
 • Pielęgniarstwo – studia magisterskie 2. stopnia*
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

  * po uzyskaniu zgody MEiN

BIURO REKRUTACYJNE

Telefon
tel. przez centralę +48 32 415-50-20 wew. 300

E-mail rekrutacja@pwsz.raciborz.edu.pl

PUNKT REKRUTACJI
czynny od poniedziałku do piątku
od godz. 7:30 do 15:30

Adres
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
47- 400 Racibórz
ul. Słowackiego 55

Lokalizacja
Główny Budynek PWSZ
Parter

PWSZ W RACIBORZU