Select Page

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie  odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Raciborzu       na...

czytaj dalej

Zarządzenie nr 112/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zasad wydawania dokumentów związanych z przebiegiem studiów lub kursów i otrzymywaniem świadczeń pomocy materialnej oraz opłat pobieranych za te dokumenty

Zarządzenie nr 112/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zasad wydawania dokumentów związanych z przebiegiem studiów lub kursów i otrzymywaniem świadczeń pomocy...

czytaj dalej

UCHWAŁA NR 20/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021

W latach akademickich 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 Instytutowa Komisja Rekrutacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu rekrutuje na I rok studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego. Instytutowa Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wprowadzonych przez kandydata wyników z olimpiady stopnia centralnego oraz wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości.

czytaj dalej

UCHWAŁA Nr 19/2017 w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2018/2019

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ustala warunki i tryb rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2018/2019. Zasady i tryb przyjęć na studia oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2018/2019 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

czytaj dalej
X