REKRUTACJA 2017

UCHWAŁA Nr 34/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2017/2018

UCHWAŁA Nr 34/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 4 lit. a, art....

czytaj dalej

UCHWAŁA NR 20/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021

W latach akademickich 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 Instytutowa Komisja Rekrutacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu rekrutuje na I rok studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego. Instytutowa Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wprowadzonych przez kandydata wyników z olimpiady stopnia centralnego oraz wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości.

czytaj dalej

UCHWAŁA Nr 19/2017 w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2018/2019

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ustala warunki i tryb rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2018/2019. Zasady i tryb przyjęć na studia oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2018/2019 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

czytaj dalej

UCHWAŁA Nr 18/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie określenia wykazu kierunków i specjalności oraz limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2017/2018

UCHWAŁA Nr 18/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie określenia wykazu kierunków i specjalności oraz limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2017/2018  w Państwowej Wyższej Szkole...

czytaj dalej

Dla cudzoziemców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty do pobrania ZASADY...

czytaj dalej