Kandydaci na niżej wymienione kierunki, muszą wydrukować z Systemu Internetowej Rekrutacji imienne skierowanie do lekarza medycyny pracy:

 1. Pedagogika, w tym specjalności:
  1. logopedia szkolna z terapią pedagogiczną,
  2. edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy lub terapia psychopedagogiczna
 2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 3. Wychowanie fizyczne, w tym specjalności:
  1. wychowanie fizyczne w szkole,
  2. instruktorsko-trenerska,
  3. odnowa biologiczna,
  4. trener personalny,
  5. konezygerontoterapia
 4. Automatyka i robotyka