Zaznacz stronę

FILOLOGIA ANGIELSKA LUB JĘZYK ANGIELSKI

Studiuj z nami filologię angielską lub język angielski! 

Dzięki dwóm ścieżkom kształcenia studia w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu przeznaczone są zarówno dla osób, które władają językiem angielskim na poziomie komunikatywnym, jak i dla początkujących. Możesz więc studiować ten kierunek, nawet jeśli wcześniej nie miałeś do czynienia z językiem angielskim. Intensywny program kształcenia praktycznego umożliwi Ci jego gruntowne poznanie w ciągu trzech lat studiów.

Jakie kompetencje zdobędziesz?

Na studiach licencjackich uzyskasz podstawową wiedzę na temat literatury, języka i kultury krajów anglojęzycznych oraz zdobędziesz interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie znajomości języka oraz wiedzy o nim w różnorodnych dziedzinach nauki, życia społecznego oraz w pracy zawodowej.

W ramach wybieralnych modułów, będziesz realizować przedmioty z zakresu translatoryki lub języka biznesu. Możesz wybrać również moduł z dodatkowym językiem obcym albo moduł kształcenia pedagogicznego, który przygotuje Cię do wykonywania zawodu nauczyciela.

Twoja znajomość języka angielskiego będzie na poziomie C1 zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dodatkowo będziesz studiować drugi język obcy.

W trakcie studiów będziesz mógł też wyjechać na studia zagraniczne oraz praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!

Bezpłatne studia również dla osób pracujących

Atutem oferowanych przez nas studiów jest elastyczny plan zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości studentów pracujących lub planujących podjąć zatrudnienie w trakcie odbywania studiów. Stąd w większości grup zajęcia są realizowane w systemie popołudniowym lub popołudniowo-sobotnim, ponadto część zajęć (przede wszystkim wykładów) prowadzonych będzie zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Co po studiach?

Po anglistyce możesz zostać nauczycielem języka angielskiego lub pracować jako tłumacz. Możesz też pracować jako filolog – specjalista w branży wydawniczej, w instytucjach samorządu lokalnego, turystyce czy instytucjach kultury. Przygotowany będziesz do działalności związanej z obsługą klienta w wielu branżach biznesu (np. bankowości) a także HR i PR.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!