Zaznacz stronę

ARCHITEKTURA

ZOSTAŃ ARCHITEKTEM!

Egzamin wstępny:
Sprawdzian predyspozycji: 23.06.2022 (czwartek)
godz. 9.00 – pierwsze zadanie
godz. 13.00 – drugie zadanie

Uwaga: dodatkowy sprawdzian w ramach I terminu rekrutacji w przypadku dysponowania wolnymi miejscami
30.06.2022 (czwartek)
godz. 9.00 – pierwsze zadanie
godz. 13.00 – drugie zadanie

 

Informacje o kierunku - kliknij, aby przeczytać

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacyjnego bierze się pod uwagę wynik uzyskany z danego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym oraz wynik uzyskany z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym lub w formie egzaminu dwujęzycznego.

 1. NAZWA KIERUNKU: ARCHITEKTURA
 2. PROFIL: PRAKTYCZNY
 3. SPECJALNOŚĆ/MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: NIE
 4. WYBÓR SPECJALNOŚCI/MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO W TRAKCIE REKRUTACJI: NIE
 5. PLANOWANA FORMA ORGANIZACJI ZAJĘĆ:
  STUDIA STACJONARNE: ZAJĘCIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
 6. BADANIA LEKARSKIE: TAK
 7. PRAKTYKI ZAWDOWE: 6 MIESIĘCY
 8. UZYSKANY TYTUŁ PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW: INŻYNIER ARCHITEKT
 9. ZDOBYTE PODCZAS STUDIÓW UMIEJĘTNOŚCI:

Studia inżynierskie w Instytucie Architektury PWSZ w Raciborzu od roku akademickiego 2019/2020 trwają 8 semestrów. Studenci pierwszego roku studiów inżynierskich realizują program, który przewiduje 7 semestrów w Uczelni oraz jeden semestr praktyk zawodowych. 50% prowadzonych zajęć to wykłady, seminaria i ćwiczenia projektowe, drugie 50% to zajęcia o charakterze praktycznym.

Od samego początku wyróżnikiem edukacji w Instytucie Architektury było tworzenie małych kameralnych grup projektowych i tworzenie warunków studiowania zbliżonych do pracy
w pracowniach projektowych skupionych wokół architektów-praktyków o znacznym udokumentowanym dorobku twórczym. Istotne jest nawiązanie w ramach tego systemu relacji mistrz-uczeń, sprzyjających rozwojowi osobowości i indywidualności twórczej studenta. W skład zespołu dydaktycznego wchodzą także naukowcy, profesorowie o uznanym przez środowisko naukowe i zawodowe dorobku akademickim. Z Instytutem od 10 lat współpracuje wielu kreatywnych i otwartych na nowe doświadczenia edukacyjne architektów, również zza granicy stale inspirując i zachęcając studentów do twórczej pracy. Instytut Architektury dysponuje własnym obiektem wyposażonym w pracownie projektowe, komputerowe, materiałów budowlanych oraz pracownie rysunku, malarstwa, grafiki oraz rzeźby, w których prowadzone są zajęcia przewidziane programem studiów. W instytucie Architektury aktywnie działa Koło Naukowe STUDIOArch, które cyklicznie organizuje wyjazdy studialne oraz uczestniczy
w międzynarodowych warsztatach i konkursach dla studentów kierunku Architektura. Instytut ściśle współpracuje z partnerami z innych krajów w ramach mobilności akademickiej Erasmus+ oraz dba o kontakty z otoczeniem zewnętrznym, branżowymi oraz samorządem, wspólnie organizując wyjazdy studialne, wystawy i konkursy architektoniczne.

Mamy ambicje kształcenia na jak najwyższym poziomie. Nasi studenci uzyskują prestiżowe nagrody w międzynarodowych konkursach architektonicznych, a ich aktywność wnosi wiele dynamizmu
i pozytywnej energii w życie Raciborza i nie tylko.

 

 1. POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW:

Absolwenci kierunku architektura są w pełni gotowi do podejmowania studiów magisterskich na dowolnej uczelni w kraju lub za granicą. Mogą także dołączyć do zespołów projektowych biur architektonicznych. O ich wysokim poziomie zawodowego przygotowania świadczy jakość prac dyplomowych inżynierskich.

Kadrę wykładowców stanowią znani profesorowie, praktycy z międzynarodowym doświadczeniem dydaktycznym i projektowym z następujących uczelni:

 • Politechniki Śląskiej
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Oferujemy  B E Z P Ł A T N E   studia I stopnia (czas trwania: 4 lata) zapewniające uzyskanie tytułu INŻYNIERA ARCHITEKTA umożliwiające podjęcie pracy w zakresie projektowania, w wykonawstwie oraz w nadzorze budowlanym.

Dyplom inżyniera architekta umożliwia kontynuację studiów na poziomie II stopnia na dowolnym wydziale architektury prowadzącym studia magisterskie zarówno w kraju jak i za granicą.

Otwiera przed Państwem swoje podwoje uczelnia o tradycjach sięgających 1945 roku.

Uczelnia zapewnia możliwość wymiany naukowej i dydaktycznej z partnerskimi uczelniami europejskimi w ramach Programu ERASMUS. Uczelnia nawiązała współpracę m.in. z uczelniami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech, Czechach, Turcji, Bośni i Hercegowinie, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech oraz na Litwie i Łotwie.

Na uczelni istnieje m.in. prężne Studenckie Koło Fotografii Artystycznej z bardzo ambitnym programem działania co dla studentów kierunku ARCHITEKTURA może być doskonałym źródłem inspiracji twórczych.

Uczelnia oferuje BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWAWCZY, który jest niezwykle pomocny w opanowaniu właściwej dla przyszłych architektów sztuki przedstawienia i kreacji przestrzeni.

Zapewniamy możliwość zakwaterowania w przestronnym własnym Domu Akademickim ze stołówką  i obiektami sportowymi (w tym kryty basen).

Czeka na Was Racibórz – średniowieczne miasto – rówieśnik Krakowa – o ambicjach nowoczesnego zarządzania (m. in. pierwszy w Europie certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 ).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

• Proces kształcenia na kierunku ‘architektura’ trwa osiem semestrów. Studia te zakończone są egzaminem inżynierskim i projektem inżynierskim, mającym potwierdzić predyspozycje absolwenta do samodzielnego rozwiązywania problemów architektonicznych o stopniu trudności określonym programem nauczania na studiach inżynierskich.

• Pośród wielu przedmiotów realizowanych na kierunku ‘architektura’ miejsce szczególne zajmują zajęcia z projektowania. Zadania związane z projektami domów jedno- i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej (na wyż- szych semestrach) poprzedzone są wstę- pem do projektowania – czyli programem, którego celem jest zapoznanie studentów z zasadami kompozycji przestrzennej i wykonaniem (w oparciu o te zasady) kilku kompozycji abstrakcyjnych o charakterze architektonicznym. W kontekście projektowania należy także wspomnieć o przedmiotach urbanistycznych opartych na kształtowaniu przestrzeni i terenu w znacznie większej skali. Do nich zalicza się m.in. projektowanie kontekstu przestrzeni zespołów mieszkaniowych, rewitalizację wybranych obszarów miejskich (w szczególności na przykładzie Raciborza, ale także i innych miast) oraz kształtowanie krajobrazu. • Szkoła ma ambicje kształcenia na jak najwyższym poziomie. Nasi studenci uzyskują presti- żowe nagrody w międzynarodowych konkursach architektonicznych, a ich aktywność wnosi wiele dynamizmu i pozytywnej energii w życie Raciborza i nie tylko. Absolwenci kierunku architektura są w pełni gotowi do podejmowania studiów magisterskich na dowolnej uczelni w kraju lub za granicą. O ich wysokim poziomie zawodowego przygotowania świadczy jakość prac dyplomowych inżynierskich.

• Studenci od pierwszego semestru mają styczność zarówno z wiedzą teoretyczną, jak i praktyką. Już na samym początku weryfikowana jest ich umiejętność abstrakcyjnego formowania przestrzeni, zdolności rysunkowe oraz rozeznanie w technologiach budowlanych. Dodatkowo otrzymują wsparcie w postaci wiedzy z zakresu norm i wskazówek projektowych, historii architektury, geometrii wykreślnej i wielu podobnych.

• Nieodłącznym elementem kształcenia przyszłego architekta jest umiejętność odzwierciedlania otaczającej przestrzeni w formie rysunku odręcznego. Architektoniczny rysunek odręczny różni się od rysunku typowo „plastycznego”. Sposób kreacji wizji artystycznej schodzi na drugi plan w architektonicznym rysunku odręcznym i jest całkowicie podporządkowany przekazaniu informacji związanej z budową, fakturą i relacjami przestrzennymi (proporcjami, skalą, itp.) przedstawianego przedmiotu. Tematykę rysunków stanowią zarówno kompozycje (tzw. martwe natury), jak i elementy otaczającej przestrzeni: Mimo że „architektura” jest wciąż jednym z „najmłodszych” kierunków funkcjonujących w raciborskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, jest ona równocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających sie kierunków kształcenia. Liczne sukcesy, także w skali międzynarodowej, wykładowców i studentów są najlepszą wizytówką raciborskiej „architektury”. korytarze, klatki schodowe, budynki, zieleń, postacie. • Po pierwszym roku kierunku ‘architektura’ organizowany jest plener rysunkowy. Formę zajęć prowadzonych poza pomieszczeniami siedziby kierunku posiadają również warsztaty dydaktyczne. Specjalna forma warsztatów ma na celu lepsze zrealizowanie programu zawartego w kartach przedmiotów kierunku. Studenci pod okiem prowadzących warsztaty mają np.: możliwość zapoznania się z formami architektonicznymi poszczególnych epok stylistycznych lub realizowania koncepcji przestrzennych w konfrontacji z zagranicznymi ośrodkami kształcenia architektonicznego i w ramach wymiany doświadczeń z tymi placówkami. 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU!

OPINIE ABSOLWENTÓW O KIERUNKU ARCHITEKTURA

Dzięki umiejscowieniu PWSZ w mieście Racibórz, miałam możliwość studiowania wymarzonego kierunku stacjonarnie, bez konieczności dalekich dojazdów, mając jednocześnie do dyspozycji kadrę wysokiej klasy, m.in. z Gliwic i Krakowa. Nasza uczelnia tworzy bardzo dobre warunki na start, gdyż jesteśmy przygotowywani nie tylko teoretycznie, ale  przykłada się również dużą wagę do aspektu praktycznej części. Między studentami panuje przyjazna atmosfera, to samo tyczy się kontaktów z kadrą nauczycielską – wbrew pozorom jedna z istotniejszych kwestii podczas życia studenckiego. Gdybym miała jeszcze raz stanąć przed wyborem uczelni wybrałabym tak samo 🙂
SANDRA PIETRYGA

W PWSZ Racibórz cenię to że istnieje możliwość rozwoju, wciąż rośnie ilość  zawiązywanych  partnerstw międzyuczelnianych, które stale rozwijają studentów. Zajęcia prowadzone są w sposób bardzo ciekawy i inspirujący, w atmosferze sprzyjającej dalszemu rozwojowi.  Uczelnia organizuje wiele wyjazdów na zagraniczne konferencje oraz szkolenia, które mogę z własnych doświadczeń w ostatnich latach  szczerze polecić.

 

SANDRA PICHLAK

Uważam, że warto studiować w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Jako absolwentka kierunku „Architektura” jestem bardzo zadowolona z efektów kształcenia. Zajęcia odbywały się w przyjaznej atmosferze pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców, co owocuje wysokim poziomem nauczania. Uczelnia umożliwiła mi również udział w warsztatach zagranicznych, dzięki czemu mogłam rozwijać swoją pasję i poznać różne poglądy na temat architektury. Zdecydowanie nie żałuję mojego wyboru i serdecznie polecam studiowanie właśnie tutaj.
MAGDALENA KUŚ
Bardzo dobra uczelnia z możliwościami rozwoju w postaci zagranicznych wymian, warsztatów i seminariów. Niezaprzeczalnym plusem uczelni jest indywidualne podejście do studenta oraz zaangażowanie wykładowców w pracę podopiecznych. Studia na kierunku architektury wymagały dużego wkładu pracy, poświęcenia i kilku nie przespanych nocy, uważam jednak, że dzięki temu nauczyłam się systematyczności oraz rzetelnego wykonywania obowiązków związanych projektami. Wybór uczelni w Raciborzu był dobrą decyzją, dzięki której rozwinęłam swoje umiejętności oraz nabyłam nowe. Jestem przekonana, że uzyskana wiedza w PWSZ pozytywnie wpłynie na moją przyszłą edukację oraz prace w zawodzie architekta.
ADRIANA ŁUKOWSKA