Zaznacz stronę

FILOLOGIA CZESKA

Studiuj z nami filologię czeską!

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu gwarantują Ci nie tylko praktyczną naukę języka czeskiego od podstaw do poziomu biegłości językowej (C1), ale także gruntowną wiedzę o historii, kulturze i literaturze czeskiej. Równolegle oferujemy także naukę wybranego języka zachodniego.

Jakie kompetencje zdobędziesz?

Liczne ćwiczenia, wykłady i konwersatoria prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę nie tylko w murach naszej uczelni, ale także na czeskich uniwersytetach, co daje mocne podstawy wiedzy ogólnohumanistycznej oraz specjalizacyjnej z zakresu nauki o języku, literaturze i realiach czeskich.

Ponadto, w ramach wybieralnych modułów, realizujesz przedmioty z zakresu translatoryki i języka biznesu.

Wykładom towarzyszą warsztaty i konwersatoria organizowane zarówno w wyposażonych w nowoczesny sprzęt salach, jak i w warunkach terenowych (komenda policji, jednostki terenowe straży granicznej w Raciborzu i Chotěbuzu). Instytut Neofilologii współpracuje intensywnie z Uniwersytetami w Ołomuńcu i Ostrawie.

Masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas licznych wyjazdów naukowo-dydaktycznych (Praga, Ołomuniec, Ostrawa, Opawa, Chotěbuz, Holešov) oraz uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych.

W trakcie studiów możesz też wyjechać na studia zagraniczne oraz praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!

Bezpłatne studia również dla osób pracujących

Atutem oferowanych przez nas studiów jest elastyczny plan zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości studentów pracujących lub planujących podjąć zatrudnienie w trakcie odbywania studiów. Zajęcia na specjalności filologia czeska odbywają się popołudniami, od poniedziałku do czwartku po godz. 15.00.

Co po studiach?

Dyplom filologa czeskiego otwiera szerokie możliwości, dzięki czemu ułatwia podjęcie pracy zarówno w polskich, jaki i międzynarodowych firmach współpracujących z czeskimi partnerami, w czeskich firmach działających na polskim rynku, w administracji państwowej (instytucjach samorządowych, urzędach, instytucjach kultury, placówkach oświatowych), w biurach tłumaczeń, turystyce, placówkach wydawniczych, organizacjach pozarządowych oraz w mediach.

Tak wspólnie spędzamy czas na studiach!

Studenci filologii czeskiej, oprócz intensywnej nauki języka czeskiego od poziomu podstawowego, poznają literaturę, historię i kulturę Czech bardzo często odwiedzając kraj. Instytut Neofilologii współpracuje intensywnie z Uniwersytetami w Ostrawie i Ołomuńcu. Dzięki tej współpracy studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas wyjazdów naukowo-dydaktycznych oraz uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych. 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!