REKRUTACJA 2017

Badania lekarskie

Na niżej wymienione kierunki/specjalności, wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy: 1. PEDAGOGIKA specjalności: edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową j. obcy lub terapia psychopedagogiczna logopedia szkolna z terapią pedagogiczną 2. EDUKACJA...

czytaj dalej

Wymagane dokumenty

1.     Kandydaci, którzy otrzymają decyzję o przyjęciu na studia zobowiązani są do dostarczenia (osobiście, przez inną osobę lub przesyłką poleconą) – pełnego kompletu wymaganych dokumentów, tj.: własnoręcznie podpisanej deklaracji – wydrukowanej z systemu SIR,...

czytaj dalej