Wybierz Strona

Wymagane dokumenty

I N F O R M A C J AOSOBY, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYJĘTE NA STUDIA SKŁADAJĄ KOMPLET DOKUMENTÓW:DEKLARACJĘ, (ANKIETA OSOBOWA), wraz z wymaganymi oświadczeniami wydrukowanymi z SiR i podpisanymi przez osobę przyjętą na studia;  KOPIĘ...

czytaj dalej

Badania lekarskie

Na niżej wymienione kierunki/specjalności, wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy:AUTOMATYKA I ROBOTYKAEDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCHPIELĘGNIARSTWOWYCHOWANIE FIZYCZNEWcześniej należy wydrukować z systemu SIR skierowanie na badania...

czytaj dalej
X