Zaznacz stronę

STUDENCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

REKRUTACJA

Kilka ważnych informacji dla kandydatów na studia
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu oferuje studentom z niepełnosprawnościami wsparcie w obszarze edukacyjnym, organizacyjnym oraz finansowym.

Po przekroczeniu progu uczelni studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą liczyć na wsparcie i życzliwość społeczności akademickiej PWSZ w Raciborzu, a w szczególności na pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, który koordynuje działania zmierzające do stworzenia im przyjaznych warunków studiowania.

Osoby z niepełnosprawnościami, tak jak wszyscy kandydaci na studia, przechodzą takie samo postępowanie kwalifikacyjne, odpowiednie dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Jeśli natomiast zaistnieje konieczność dostosowania formy egzaminu wstępnego do rodzaju niepełnosprawności, należy zgłosić ten fakt w Punkcie Rekrutacji oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

·         Katalog wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w PWSZ:

1.      Instruktaż w zakresie topografii budynków, w których znajdują się sale dydaktyczne, rektorat, jednostki administracyjne, biblioteka, dom studenta.


2.      Prawo do ustawowego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, oprócz identycznych jak dla wszystkich studentów uprawnień do otrzymania stypendium socjalnego lub naukowego. Warunkiem jego otrzymania jest złożenie wniosku wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.


3.      Możliwość korzystania z dostępnych technologii w zakresie systemów wspomagających słyszenie (FM) czy pętli induktofonicznej.


4.      Możliwość korzystania z usług tłumacza języka migowego podczas zajęć dydaktycznych.


5.      Możliwość korzystania z aplikacji mobilnej (dostępnej na smatphonie w systemie android)
tłumacza języka migowego  on-line „MIGAM”, przeznaczonej dla poprawy komunikacji osób niesłyszących i słabosłyszących z pozostałą częścią społeczności akademickiej.


6.      Wsparcie ze strony wykładowców i pracowników administracyjnych.


7.       Infrastruktura PWSZ dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu:

– dźwig zewnętrzny i podjazdy dla osób poruszających się za pomocą wózków inwalidzkich,
– winda wewnętrzna w części A budynku głównego PWSZ (ulica Słowackiego 55),
– toaleta dostosowana dla potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu,
– wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
– organizacja zajęć dydaktycznych w salach dostępnych architektonicznie,

8.      Możliwość złożenia zamówienia w bibliotece uczelnianej literatury potrzebnej do studiowania, z której student może korzystać przez cały rok akademicki.


9.      Wyposażenie pracowni komputerowej oraz biblioteki w sprzęt specjalistyczny (mysz komputerowa KidTrac, klawiatura specjalistyczna BigKeys LX – przeznaczona dla osób słabowidzących oraz dla osób z niedowładami mięśni kończyn górnych, lupa stacjonarna, folia powiększająca).


10.  Szkolenie biblioteczne w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji.


11.  Możliwość wypożyczania lupy elektronicznej Compact 5HD (przenośny powiększalnik przeznaczony dla osób słabowidzących, ergonomiczny, z ekranem o wysokiej rozdzielczości, funkcjonalny i prosty w obsłudze).


12.  Możliwość udziału w konferencjach naukowych, kursach, szkoleniach i warsztatach.


13.  Pomoc ze strony wolontariuszy SKPK – zorganizowanego systemu studenckiej pomocy koleżeńskiej, pod nazwą Studencki Klub Pomocy Koleżeńskiej. Do głównych zadań wolontariuszy – asystentów studentów z niepełnosprawnościami należą m. in.:

– towarzyszenie i udzielanie wsparcia osobie niepełnosprawnej podczas zajęć dydaktycznych i w przerwach między zajęciami,
– pomoc w przemieszczaniu się między budynkami PWSZ w Raciborzu,
– pomoc w sporządzaniu notatek z zajęć dydaktycznych,
– zapewnienie o wsparciu w załatwieniu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia – w sekretariatach, dziale praktyk oraz innych jednostkach organizacyjnych naszej Uczelni, w tym pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.

14.  Możliwość stałego kontaktu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Raciborzu.


15.  Pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych.


16.  Zapewnienie o możliwości skorzystania z zakwaterowania w Domu Studenta

KONTAKT

Zapraszam osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które chcą się podzielić swoimi problemami, uwagami i propozycjami udoskonalenia procesu studiowania w naszej Uczelni, do kontaktu.

Ważne !!!

Wszelkie informacje przekazywane przez studentów, w postaci dokumentów czy rozmów, mają charakter poufny. 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

dr Danuta Zwolińska

PWSZ w Raciborzu

ul. Słowackiego 55

47-400 Racibórz

e-mail: danuta.zwolinska@pwsz.raciborz.edu.pl

ZAPRASZAMY NA STUDIA!

Skip to content