Zaznacz stronę

STUDENCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

REKRUTACJA

Wsparcie dla studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  1. Z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności:
  • Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych

Formalności na stronie internetowej uczelni: https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/student/stypendia/

mgr Anna Czekała Sekcja ds. stypendiów (pokój 234 A, I piętro), tel 32 415 50 20 wew. 195

  1. Dostosowania dla studentów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (choroba przewlekła, lub czasowa utrata sprawności spowodowana np. wypadkiem, z innymi zaburzeniami):
  • Centrum Wsparcia Psychologiczno- Edukacyjne, w którego skład wchodzi: psycholog, pedagog/ doradca zawodowy, logopeda, asystent dydaktyczny (nauczyciel akademicki), asystent wspierający (student lub absolwent), lektoraty z języków obcych w formie alternatywnej, tłumacz języka migowego.
  • Adaptacje zajęć m.in. dopuszczenie zwiększonej absencji (IOS), wsparcie w planowaniu działań i ustalaniu priorytetów, przerwy w trakcie zajęć, udział asystenta wspierającego w zajęciach: ćwiczenia, wykłady, wychowanie fizyczne, lektoraty.
  • Adaptacje egzaminów m.in. wydłużenie czasu trwania egzaminu jest ustalana indywidualnie,

zmiana formy egzaminu z ustnej na pisemną, zmiana formy egzaminu z pisemnej na ustną, w przypadku egzaminów testowych możliwość zaznaczania odpowiedzi na arkuszu egzaminacyjnym bez konieczności przenoszenia ich na kartę skanerową, zapewnienie wydrukowanego arkusza egzaminacyjnego (zamiast slajdów).

  • Możliwość wypożyczenia sprzętu ułatwiającego komunikację.

 

 

 

KONTAKT:

BIURO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pokój 131-2 A

Karolina Dłucik

KONTAKT

Zapraszam osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które chcą się podzielić swoimi problemami, uwagami i propozycjami udoskonalenia procesu studiowania w naszej Uczelni, do kontaktu.

Ważne !!!

Wszelkie informacje przekazywane przez studentów, w postaci dokumentów czy rozmów, mają charakter poufny. 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

dr Danuta Zwolińska

PWSZ w Raciborzu

ul. Słowackiego 55

47-400 Racibórz

e-mail: danuta.zwolinska@pwsz.raciborz.edu.pl

ZAPRASZAMY NA STUDIA!