Zaznacz stronę

HARMONOGRAM

REKRUTACJA DO PWSZ W RACIBORZU

HARMONOGRAM REKRUTACJI – PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

ROK AKADEMICKI 2021/2022

4. TERMIN REKRUTACJI

30.09 – 5.10.2021: rejestracja kandydatów 

6.10.2021: ogłoszenie wyników

od 7 do 8 października 2021: składanie dokumentów

Egzamin na kierunek Architektura – 5.10.2021 we wtorek o godz. 9.00
(online)

3. TERMIN REKRUTACJI

20.09 – 27.09. 2021: rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki (oprócz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i korekcyjnej z logopedią szkolną).

28.09.2021: ogłoszenie wyników

29.09-30.09. 2021: składanie dokumentów

Egzamin na kierunek Architektura – 24 września w piątek o godz. 9.00
(online)

1. TERMIN REKRUTACJI

Kierunki studiów:
ADMINISTRACJA
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
FILOLOGIA
Język angielski, język niemiecki, język czeski
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – jednolite studia magisterskie
PEDAGOGIKA
Pedagogika resocjalizacyjna,
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
Pedagogika korekcyjna z logopedią szkolną
PIELĘGNIARSTWO
TURYSTYKA I REKREACJA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Brak egzaminu wstępnego.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny i posiadanie świadectwa dojrzałości.

 

Kwalifikacja na podstawie egzaminów maturalnych.

Rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej w SIR – systemie internetowej rekrutacji

10-05-2021 r. (poniedziałek)

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej i uzupełnienia danych w SIR Zakończenie rekrutacji elektronicznej

7-07-2021 r. (środa)

Ogłoszenie wyników rekrutacji
Kandydatem przyjętym na studia jest osoba, która otrzymała od Komisji Rekrutacyjnej informację o wpisaniu na studia. Każdy Kandydat otrzymuje informację indywidualnie w Systemie Internetowej Rekrutacji

9-07-2021 r. (piątek)

Przyjmowanie dokumentów od osób przyjętych na studia

do 23-07-2021 r. (piątek)

Przyjmowanie zaświadczeń lekarskich

do 30-09-2021 r. (czwartek)

1. TERMIN REKRUTACJI – ARCHITEKTURA

Kierunek studiów:
ARCHITEKTURA

Egzamin wstępny:
I termin: 15.06.2021 r.
lub
II termin: 22.06.2021 r.

Warunkiem przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny i posiadanie świadectwa dojrzałości.

Kwalifikacja na podstawie egzaminów maturalnych.

Rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej w SIR – systemie internetowej rekrutacji

10-05-2021 r. (poniedziałek)

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej i uzupełnienia danych w SIR Zakończenie rekrutacji elektronicznej

I termin: do 14.06.2021 r.
II termin: do 21.06.2021 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego
Każdy Kandydat otrzymuje informację indywidualnie
w Systemie Internetowej Rekrutacji

I termin: 16.06.2021 r.
II termin: 23.06.2021 r.

Termin uzupełnienia danych w SIR
Zakończenie rekrutacji elektronicznej

7-07-2021 r. (piątek)

Ogłoszenie wyników rekrutacji
Kandydatem przyjętym na studia jest osoba, która otrzymała od Komisji Rekrutacyjnej informację o wpisaniu na studia. Każdy Kandydat otrzymuje informację indywidualnie w Systemie Internetowej Rekrutacji

9-07-2021 r. (środa)

Przyjmowanie dokumentów od osób przyjętych na studia

do 23-07-2021 r. (piątek)

Przyjmowanie zaświadczeń lekarskich

do 30-09-2021 r. (czwartek)

2. TERMIN REKRUTACJI – ARCHITEKTURA

Kierunek studiów:
ARCHITEKTURA

12 lipca 2021 lub 7 września 2021 

Warunkiem przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny i posiadanie świadectwa dojrzałości.

Kwalifikacja na podstawie egzaminów maturalnych.

Rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej w SIR – systemie internetowej rekrutacji

2-08-2021 r. (poniedziałek)

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej i uzupełnienia danych w SIR Zakończenie rekrutacji elektronicznej

I termin: do 11 lipca 2021 r.
II termin: do 5 września 2021 r

Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego
Każdy Kandydat otrzymuje informację indywidualnie
w Systemie Internetowej Rekrutacji

I termin: 13 lipca 2021 r.
II termin: 7 września 2021 r

Termin uzupełnienia danych w SIR
Zakończenie rekrutacji elektronicznej

15 września 2021 r. (środa)

Ogłoszenie wyników rekrutacji
Kandydatem przyjętym na studia jest osoba, która otrzymała od Komisji Rekrutacyjnej informację o wpisaniu na studia. Każdy Kandydat otrzymuje informację indywidualnie w Systemie Internetowej Rekrutacji

17 września 2021 r.(piątek)

Przyjmowanie dokumentów od osób przyjętych na studia

do 24.09.2021 r. (piątek)

 

Przyjmowanie zaświadczeń lekarskich

do 30-09-2021 r. (czwartek)

2 . TERMIN REKRUTACJI

Kierunki studiów:
ADMINISTRACJA
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
FILOLOGIA
Język angielski, język niemiecki, język czeski
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – jednolite studia magisterskie
PEDAGOGIKA
Pedagogika resocjalizacyjna,
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
Pedagogika korekcyjna z logopedią szkolną
PIELĘGNIARSTWO
TURYSTYKA I REKREACJA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Brak egzaminu wstępnego.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny i posiadanie świadectwa dojrzałości.

 

Kwalifikacja na podstawie egzaminów maturalnych.

Rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej w SIR – systemie internetowej rekrutacji

2-08-2021 r. (poniedziałek)

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej i uzupełnienia danych w SIR Zakończenie rekrutacji elektronicznej

15-09-2021 r.  (środa)

Ogłoszenie wyników rekrutacji
Kandydatem przyjętym na studia jest osoba, która otrzymała od Komisji Rekrutacyjnej informację o wpisaniu na studia. Każdy Kandydat otrzymuje informację indywidualnie w Systemie Internetowej Rekrutacji

17-09-2021 r. (piątek)

Przyjmowanie dokumentów od osób przyjętych na studia

do 24-09-2021 r. (piątek)

Przyjmowanie zaświadczeń lekarskich

do 30-09-2021 r. (czwartek)