Zaznacz stronę

HARMONOGRAM

REKRUTACJA DO PWSZ W RACIBORZU

HARMONOGRAM REKRUTACJI – PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

ROK AKADEMICKI 2022/2023

1. TERMIN REKRUTACJI

Kierunki studiów:
ADMINISTRACJA
– studia I stopnia (licencjackie)
– studia II stopnia (magisterskie) – po otrzymaniu zgody MEiN

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
FILOLOGIA
Język angielski, język niemiecki, język czeski
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – jednolite studia magisterskie
PEDAGOGIKA
Pedagogika resocjalizacyjna,
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
Pedagogika korekcyjna z logopedią szkolną
PIELĘGNIARSTWO-

-studia I stopnia (licencjackie)
– studia II stopnia (magisterskie) – po otrzymaniu zgody MEiN

TURYSTYKA I REKREACJA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Brak egzaminu wstępnego.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny i posiadanie świadectwa dojrzałości.

 

Kwalifikacja na podstawie egzaminów maturalnych.

Rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej w SIR – systemie internetowej rekrutacji

10-05-2022 r. (wtorek)

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej i uzupełnienia danych w SIR Zakończenie rekrutacji elektronicznej

8-07-2022 r. (piątek)

Ogłoszenie wyników rekrutacji
Kandydatem przyjętym na studia jest osoba, która otrzymała od Komisji Rekrutacyjnej informację o wpisaniu na studia. Każdy Kandydat otrzymuje informację indywidualnie w Systemie Internetowej Rekrutacji

11-07-2022 r. (poniedziałek)

Przyjmowanie dokumentów od osób przyjętych na studia

do 22-07-2022 r. (piątek)

Przyjmowanie zaświadczeń lekarskich

do 30-09-2022 r. (piątek)

1. TERMIN REKRUTACJI – ARCHITEKTURA

Kierunek studiów:
ARCHITEKTURA

Egzamin wstępny:
Sprawdzian predyspozycji: 23.06.2022 (czwartek)
godz. 9.00 – pierwsze zadanie
godz. 13.00 – drugie zadanie

Uwaga: dodatkowy sprawdzian w ramach I terminu rekrutacji w przypadku dysponowania wolnymi miejscami
30.06.2022 (czwartek)
godz. 9.00 – pierwsze zadanie
godz. 13.00 – drugie zadanie

Rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej w SIR – systemie internetowej rekrutacji

10-05-2022 r. (wtorek)

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej i uzupełnienia danych w SIR Zakończenie rekrutacji elektronicznej

22.06.2022 (środa)
29.06.2022 (środa) – w przypadku dodatkowego terminu sprawdzianu w ramach wolnych miejsc

Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego
Każdy Kandydat otrzymuje informację indywidualnie
w Systemie Internetowej Rekrutacji

24.06.2022 (piątek)
1.07.2022 (piątek) – w przypadku dodatkowego terminu sprawdzianu w ramach wolnych miejsc

Termin uzupełnienia danych w SIR
Zakończenie rekrutacji elektronicznej

8-07-2022 r. (piątek)

Ogłoszenie wyników rekrutacji
Kandydatem przyjętym na studia jest osoba, która otrzymała od Komisji Rekrutacyjnej informację o wpisaniu na studia. Każdy Kandydat otrzymuje informację indywidualnie w Systemie Internetowej Rekrutacji

11-07-2022 r. (poniedziałek)

Przyjmowanie dokumentów od osób przyjętych na studia

do 22-07-2022 r. (piątek)

Przyjmowanie zaświadczeń lekarskich

do 30-09-2022 r. (piątek)

1. TERMIN REKRUTACJI – STUDIA PODYPLOMOWE

Kierunek studiów podyplomowych:

Logopedia
Architektura wnętrz
Mykologia budowlana
Pedagogika

Rekrutacja ciągła – całoroczna

2. TERMIN REKRUTACJI

Kierunki studiów:
ADMINISTRACJA
– studia I stopnia (licencjackie)
– studia II stopnia (magisterskie) – po otrzymaniu zgody MEiN

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
FILOLOGIA
Język angielski, język niemiecki, język czeski
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – jednolite studia magisterskie
PEDAGOGIKA
Pedagogika resocjalizacyjna,
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
Pedagogika korekcyjna z logopedią szkolną
PIELĘGNIARSTWO-

-studia I stopnia (licencjackie)
– studia II stopnia (magisterskie) – po otrzymaniu zgody MEiN

TURYSTYKA I REKREACJA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Brak egzaminu wstępnego.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny i posiadanie świadectwa dojrzałości.

 

Kwalifikacja na podstawie egzaminów maturalnych.

Rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej w SIR – systemie internetowej rekrutacji

2-08-2022 r. (wtorek)

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej i uzupełnienia danych w SIR Zakończenie rekrutacji elektronicznej

14-09-2022 r.  (środa)

Ogłoszenie wyników rekrutacji
Kandydatem przyjętym na studia jest osoba, która otrzymała od Komisji Rekrutacyjnej informację o wpisaniu na studia. Każdy Kandydat otrzymuje informację indywidualnie w Systemie Internetowej Rekrutacji

16-09-2022 r. (piątek)

Przyjmowanie dokumentów od osób przyjętych na studia

do 23-09-2022 r. (piątek)

Przyjmowanie zaświadczeń lekarskich

do 30-09-2022 r. (piatek)

2. TERMIN REKRUTACJI – ARCHITEKTURA

Kierunek studiów:
ARCHITEKTURA

Egzamin wstępny:
termin zostanie podany
(na stronie internetowej Uczelni oraz indywidualnie do każdego kandydata sms lub mailem)

Kwalifikacja na podstawie egzaminów maturalnych.

Rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej w SIR – systemie internetowej rekrutacji

2-08-2022 r. (wtorek)

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej i uzupełnienia danych w SIR Zakończenie rekrutacji elektronicznej

termin zostanie podany
(na stronie internetowej Uczelni oraz indywidualnie do każdego kandydata sms lub mailem)

Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego
Każdy Kandydat otrzymuje informację indywidualnie
w Systemie Internetowej Rekrutacji

termin zostanie podany
(na stronie internetowej Uczelni oraz indywidualnie do każdego kandydata sms lub mailem)

Termin uzupełnienia danych w SIR
Zakończenie rekrutacji elektronicznej

14.09.2022 r. (środa)

Ogłoszenie wyników rekrutacji
Kandydatem przyjętym na studia jest osoba, która otrzymała od Komisji Rekrutacyjnej informację o wpisaniu na studia. Każdy Kandydat otrzymuje informację indywidualnie w Systemie Internetowej Rekrutacji

do 23-09-2022 r. (piątek)

Przyjmowanie dokumentów od osób przyjętych na studia

do 23-09-2022 r. (piątek)

Przyjmowanie zaświadczeń lekarskich

do 30-09-2022 r. (piątek)