Zaznacz stronę
[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

REKRUTACJA

KIERUNEK Architektura

SPECJALNOŚĆ:
FORMA STUDIÓW:
Stacjonarna i niestacjonarna
KRYTERIA NABORU:
Ranking świadectw dojrzałości/maturalnych

Sprawdzian z uzdolnień plastycznych

TERMINY

TERMIN WPŁYWU OPŁATY REKRUTACYJNEJ NA KONTO UCZELNI


ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ


EGZAMIN


OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

 

Na egzamin należy przynieść

  • dowód osobisty,
  • potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,
  • przybory do rysowania (ołówki, kolorowe kredki, pastele, flamastry), klipsy do przypięcia papieru, gumki, nożyk modelarski lub nożyczki, skalówkę, cyrkiel, klej, taśmę klejącą przeźroczystą i pinezki. 

 FORMA EGZAMINU:

Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych odbywa się w sesji porannej, która ma wykazać umiejętności w zakresie twórczego rozwiązywania prostych zadań przestrzennych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe tematy egzaminacyjne na kierunku architektura podawane są w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem.

Instytutowa Komisja Rekrutacyjna ocenia prace utajnione poprzez wcześniejsze zakodowanie przez kandydata.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE:

Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura jest egzamin wstępny z predyspozycji i uzdolnień do studiów architektonicznych. W dalszej części postępowania kwalifikacyjnego brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego, matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo egzaminu dojrzałości zdawanego za granicą.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego. Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez IKR. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PWSZ w Raciborzu.