Select Page

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW w roku akademickim 2018/2019

Rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej: 07.05.2018 r.
Komplet dokumentów należy złożyć w Punkcie Rekrutacji po ogłoszeniu wyników rekrutacji/list przyjętych !

KIERUNEK Architektura

SPECJALNOŚĆ:
FORMA STUDIÓW:
Stacjonarna i niestacjonarna
KRYTERIA NABORU:
Ranking świadectw dojrzałości/maturalnych

Sprawdzian z uzdolnień plastycznych

TERMINY I NABORU

TERMIN WPŁYWU OPŁATY REKRUTACYJNEJ NA KONTO UCZELNI

do: 16.07.2018 do godziny 08.00
Dowód wpłaty kandydaci są zobowiązani przynieść na egzamin

ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ (INFORMACJA POD TABELĄ)*

do: 16.07.2018 do godziny 08.00

OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW
Kandydaci otrzymają informację w systemie elektronicznym
EGZAMIN

16.07.2018, godz. 9:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI/LISTY PRZYJĘTYCH
Kandydat otrzyma informację indywidualnie w systemie elektronicznym
PRZYJMOWANIE DEKLARACJI/UMÓW  ORAZ DOKUMENTÓW
do:03.08.2018 piątek
OPŁATA REKRUTACYJNA
120 złotych (słownie: sto dwadzieścia złotych)
*   – w tej kolumnie podany jest termin, do którego można dokonywać zmian w SIR,

**  – kolejne terminy zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji Rekrutacyjnych PWSZ w Raciborzu,

*** – wybór specjalizacji oraz bloku przedmiotów specjalnościowych następuje po I lub II semestrze studiów – informacja w odrębnym komunikacie.

Przyjmowanie odwołań w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

ARCHITEKTURA

16 LIPCA 2018r. Godz. 9.00  EGZAMIN WSTĘPNY

Kandydaci na studia I stopnia na kierunek Architektura

zgłaszaja się w dniu egzaminu o godz 8.30, przed budynkiem

Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu ul. Łąkowa 31a

 

Na egzamin należy przynieść

  • dowód osobisty,
  • potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,
  • przybory do rysowania (ołówki, kolorowe kredki, pastele, flamastry), klipsy do przypięcia papieru, gumki, nożyk modelarski lub nożyczki, skalówkę, cyrkiel, klej, taśmę klejącą przeźroczystą i pinezki. 

 

 

FORMA EGZAMINU:

Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych odbywa się w sesji porannej od 9.00-11.30, która ma wykazać umiejętności w zakresie twórczego rozwiązywania prostych zadań przestrzennych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe tematy egzaminacyjne na kierunku architektura podawane są w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem.

Instytutowa Komisja Rekrutacyjna ocenia prace utajnione poprzez wcześniejsze zakodowanie przez kandydata.

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE:

Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura jest egzamin wstępny z predyspozycji i uzdolnień do studiów architektonicznych. W dalszej części postępowania kwalifikacyjnego brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego, , matury międzynarodowej (International Baccalaureate) albo egzaminu dojrzałości zdawanego za granicą.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego. Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez

IKR. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PWSZ w Raciborzu.

 

 

X