REKRUTACJA

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW w roku akademickim 2018/2019

Rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej: 07.05.2018 r. PONIEDZIAŁEK
Komplet dokumentów należy złożyć w Punkcie Rekrutacji po ogłoszeniu wyników rekrutacji/list przyjętych !

KIERUNEK Bezpieczeństwo Państwa

SPECJALNOŚĆ:
Specjalność do wyboru po drugim roku studiów
FORMA STUDIÓW:
Stacjonarna i niestacjonarna
KRYTERIA NABORU:
Ranking świadectw dojrzałości/maturalnych

TERMINY I NABORU **

TERMIN DOKONANIA OPŁATY REKRUTACYJNEJ:
do: 16.07.2018 r. (poniedziałek)
ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ (INFORMACJA POD TABELĄ)*
19.07.2018 r. (czwartek)
OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW
20.07.2018 r. (piątek)
EGZAMIN
BEZ EGZAMINU
OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI/LISTY PRZYJĘTYCH
25.07.2018 r. (środa)
PRZYJMOWANIE DEKLARACJI/UMÓW  ORAZ DOKUMENTÓW
od 25-07-2018
do 03-08-2018 (piątek)
OPŁATA REKRUTACYJNA
80 złotych (słownie: osiemdziesiąt złotych)
*   – w tej kolumnie podany jest termin, do którego można dokonywać zmian w SIR,

**  – kolejne terminy zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji Rekrutacyjnych PWSZ w Raciborzu,

*** – wybór specjalizacji oraz bloku przedmiotów specjalnościowych następuje po I lub II semestrze studiów – informacja w odrębnym komunikacie.

Przyjmowanie odwołań w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

PWSZ W RACIBORZU

PUNKT REKRUTACJI
Bezpłatne studia PWSZ w Raciborzu

Bezpłatne studia PWSZ w Raciborzu

X