Select Page

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW w roku akademickim 2018/2019

Rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej: 07.05.2018 r. PONIEDZIAŁEK
Komplet dokumentów należy złożyć w Punkcie Rekrutacji po ogłoszeniu wyników rekrutacji/list przyjętych !

KIERUNEK Filologia

SPECJALNOŚĆ:
Filologia angielska ***
Język angielski ***
Filologia germańska ***
Język niemiecki ***
Filologia czeska ***
FORMA STUDIÓW:
Stacjonarna i niestacjonarna
KRYTERIA NABORU:
Ranking świadectw dojrzałości/maturalnych

TERMINY II NABORU **

TERMIN DOKONANIA OPŁATY REKRUTACYJNEJ:

do: 14.09.2018 r. (poniedziałek)

ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ (INFORMACJA POD TABELĄ)*

14.09.2018 r. (piątek)

OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW

19.09.2018 r. (środa)

EGZAMIN
BEZ EGZAMINU
OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI/LISTY PRZYJĘTYCH

19.09.2018 r. (środa)

PRZYJMOWANIE DEKLARACJI/UMÓW  ORAZ DOKUMENTÓW

od 19-09-2018
do 24-09-2018 (poniedziałek)

OPŁATA REKRUTACYJNA
80 złotych (słownie: osiemdziesiąt złotych)
*   – w tej kolumnie podany jest termin, do którego można dokonywać zmian w SIR,

**  – kolejne terminy zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji Rekrutacyjnych PWSZ w Raciborzu,

*** – wybór specjalizacji oraz bloku przedmiotów specjalnościowych następuje po I lub II semestrze studiów – informacja w odrębnym komunikacie.

Przyjmowanie odwołań w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

X