Zaznacz stronę

Jednostki podległe Rektorowi:

 1. Biuro Rektora; 
 2. Sekretariat Rektora i Prorektorów;
 3. Biuro ds. Osobowych:
 4. Biuro Promocji;
 5. Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Kancelarii Tajnej;
 6. Kwestura;
 7. Biuro Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;
 8. Biuro Obsługi Osób Niepełnosprawnych;
 9. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu;
 10. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Jednostki podległe Prorektorowi do spraw studentów:

 1. Dział Obsługi Studenta:
  a) sekcja ds. podstawowej obsługi studenta,
  b) sekcja ds. pomocy materialnej studentom,
  c) sekcja ds. praktyk studenckich.
 2. Akademickie Biuro Karier

Jednostki podległe Prorektorowi do spraw organizacji:

 1. Biuro planowania zajęć,
 2. Biuro współpracy międzynarodowej,
 3. Biuro Projektów;
 4. Instytuty

Jednostki organizacyjne bezpośrednio podległe Dyrektorowi Administracyjnemu: 

 1. Kancelaria;
 2. Biuro Zamówień Publicznych;
 3. Biuro ds. administracji obiektami Uczelni:
  a) sekcja ds. Domu Studenta;
  b) sekcja ds. obsługi konserwatorskiej;
 4. Biuro ds. gospodarczych:
  a) sekcja ds. obsługi informacyjnej Uczelni;
  b) sekcja ds. obsługi porządkowej Uczelni;
 5.  Dział informatyki;
 6. Archiwum