Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
ul. Słowackiego 55
47-400 Racibórz
telefon: (32) 415 50 20
Adres e-mail: rektorat@pwszrac.pl

PWSZ w Raciborzu

Budynek dydaktyczny G – Architektura
ul. Łąkowa 31
telefon: (32) 414 71 81

Budynek "Architektura"

Edukacja artystyczna (Budynek K)
ul. Lwowska 9
telefon: (32) 418 14 05

Budynek "Sztuka"

Konto: ING BSK o/Racibórz
69 1050 1328 1000 0022 6112 0386

BIURO REKTORA
mgr Aleksandra Chęcińska
Biuro: A114-1
tel. +48 32 415 50 20 wew. 171
e-mail: aleksandra.checinska@pwsz.raciborz.edu.pl

Rektorat/ Sekretariat Prorektora ds. dydaktyki i studentów

Biuro A113
mgr Marzena Oświęcimka
tel. +48 32 415 50 20 wew. 129
e-mail: marzena.oswiecimka@pwsz.raciborz.edu.pl

Sekretariat Prorektora ds. rozwoju i organizacji

Biuro A128
mgr Gabriela Lukoszek
tel. +48 32 415 50 20 wew. 169
e-mail: gabriela.lukoszek@pwsz.raciborz.edu.pl

   Sekretariat Kanclerza

Biuro: B101
mgr Sonia Pachel-Sobiech
tel. +48 32 415 50 20
e-mail: sonia.pachel@pwsz.raciborz.edu.pl
e-mail: kancelaria@pwsz.raciborz.edu.pl

Rzecznik prasowy

dr Joanna Sokołowska-Moskwiak
e-mail: joanna.sokolowska@gmail.com

Dział Obsługi Studenta

Szczegółowe informacje znajdują się na “Portalu Studenckim”:
http://student.pwsz.raciborz.edu.pl/dzial-obslugi-studenta/

Sekcja praktyk studenckich

Biuro: A118
mgr Bożena Olchawa
tel. +48 32 415 50 20 wew. 162
e-mail: bozena.olchawa@pwsz.raciborz.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 10:00 – 14:00

   Sprawy socjalne studentów

Biuro: A132
Stypendia
Anna Czekała
tel. +48 32 415-50-20 wew. 195
e-mail: anna.czekala@pwsz.raciborz.edu.pl

   Referat Rekrutacji

Biuro: A117
Biuro Rekrutacyjne
tel. +48 32 415-50-20 wew. 175
tel. +48 32 418-23-18
tel. +48 606-318-202 wew. 175

Sekcja Planowania Zajęć Dydaktycznych i Windykacji Należności za Usługi Edukacyjne

Biuro: B109
Violetta Gano-Szepelawy
tel. +48 32 415 50 20 wew. 135
e-mail: violetta.szepelawy@pwsz.raciborz.edu.pl

mgr Agnieszka Hajduczek
tel. +48 32 415 50 20 wew. 190
e-mail: agnieszka.hajduczek@pwsz.raciborz.edu.pl

Biuro Projektów i Współpracy Uczelni z Zagranicą

ul. Lwowska 9, Biuro K103
Kierownik
mgr inż. Krzysztof Fedyn
tel. +48 32 417 04 32 wew. 35
e-mail: krzysztof.fedyn@pwsz.raciborz.edu.pl

mgr Katarzyna Kasowska
tel. +48 32 417 04 32 wew. 35
e-mail: katarzyna.kasowska@pwsz.raciborz.edu.pl

Biblioteka

Dyrektor Biblioteki
mgr Zenona Mrożek
tel. 32 415-50-20 wew. 134
email:  zenona.mrozek@pwsz.raciborz.edu.pl
Ośrodek Informacji Naukowej
mgr Dorota Mucha
tel. 32 415-50-20 wew. 152
email:  dorota.rzeszowska@pwsz.raciborz.edu.pl

Czytelnia Ogólna
mgr Piotr Mucha
tel. 32 415-50-20 wew. 152
e-mail: piotr.mucha@pwsz.raciborz.edu.pl

Wypożyczalnia
mgr Leszek Koncewicz
tel. 32 415-50-20 wew. 152
email: leszek.koncewicz@pwsz.raciborz.edu.pl

Katarzyna Zwolińska
tel. 32 415-50-20 wew. 152
email: katarzyna.dabrowska@pwsz.raciborz.edu.pl

Sekcja Gromadzenia i Opracowania
mgr Stanisława Furman
tel. 32 415-50-20 wew. 172
email:  stanislawa.furman@pwsz.raciborz.edu.pl

Genowefa Tabat
tel. 32 415-50-20 wew. 152
e-mail:  genowefa.tabat@pwsz.raciborz.edu.pl

Kwestura

Biuro B111

mgr Agnieszka Dereń, Kwestor
tel. +48 32 415 50 20 wew. 132
e-mail: agnieszka.deren@pwsz.raciborz.edu.pl

mgr Iwona Kowolik
tel. +48 32 415 50 20 wew. 151
fax. +48 32 415 50 20 wew. 179
e-mail:  iwona.kowolik@pwsz.raciborz.edu.pl

Brygida Mizioch
tel. +48 32 415 50 20 wew. 179
fax. +48 32 415 50 20 wew. 179
e-mail:  brygida.mizioch@pwsz.raciborz.edu.pl

Sabina Picho
tel. +48 32 415 50 20 wew. 179
fax. +48 32 415 50 20 wew. 179
e-mail: sabina.picho@pwsz.raciborz.edu.pl

Małgorzata Milej
tel. +48 32 415 50 20 wew. 151
fax. +48 32 415 50 20 wew. 179
e-mail: malgorzata.milej@pwsz.raciborz.edu.pl

Kornelia Stroka
tel. +48 32 415 50 20 wew. 200
fax. +48 32 415 50 20 wew. 179
e-mail: kornelia.stroka@pwsz.raciborz.edu.pl


Punkt kasowy

tel. +48 32 415 50 20 wew. 179
fax. +48 32 415 50 20 wew. 179

godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek: 9:00-1200 i 1300-1400
piątek: 1000-1200 i 1300-1600

Ewidencja Majątku

Brygida Mizioch
tel. +48 32 415 50 20 wew. 179
fax. +48 32 415 50 20 wew. 179
e-mail:  brygida.mizioch@pwsz.raciborz.edu.pl

Sabina Picho
tel. +48 32 415 50 20 wew. 179
fax. +48 32 415 50 20 wew. 179
e-mail: sabina.picho@pwsz.raciborz.edu.pl

Kornelia Stroka
tel. +48 32 415 50 20 wew. 200
fax. +48 32 415 50 20 wew. 179
e-mail: kornelia.stroka@pwsz.raciborz.edu.pl

Zamówienia Publiczne

Biuro: A139
mgr Joanna Russok
tel. +48 32 415 50 20 wew. 139
fax. +48 32 415 50 20 wew. 139
e-mail: joanna.russok@pwsz.raciborz.edu.pl

Dział Informatyki

Biuro: A116

Zgłaszanie problemów technicznych:

e-mail: it@pwsz.raciborz.edu.pl
Telefon:  +48 32 415 50 20 wew. 150

Kierownik Działu Informatyki
mgr inż. Jacek Pierzga
Telefon: +48 32 415 50 20 wew. 300
e-mail: jacek.pierzga@pwsz.raciborz.edu.pl

Administrator Systemu
mgr inż. Aleksander Szyfer
Telefon: +48 32 415 50 20 wew. 669
e-mail: aleksander.szyfer@pwsz.raciborz.edu.pl

Referent techniczny, informatyk
Damian Czogała
Telefon: +48 32 415 50 20 wew. 150
e-mail: damian.czogala@pwsz.raciborz.edu.pl

 

Referent techniczny, informatyk
Mateusz Klimsza
Telefon: +48 32 415 50 20 wew. 150
e-mail: mateusz.klimsza@pwsz.raciborz.edu.pl

Sekcja Spraw Osobowych

Biuro: B100
mgr Weronika Wyglenda-Granieczny
tel. +48 32 415 50 20 wew. 143
e-mail: weronika.wyglenda@pwsz.raciborz.edu.pl

Biuro: A127
mgr Mariola Fandrejewska
tel. +48 32 415 50 20 wew. 167
e-mail: mariola.fandrejewska@pwsz.raciborz.edu.pl

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Biuro: A136
tel. +48 32 415 50 20 wew. 188
fax. +48 32 415 50 20 wew. 139
e-mail:

Stanowisko ds. BHP

Biuro: A345
mgr Marek Łaciok
tel. +48 32 415 50 20 wew. 141
e-mail: marek.laciok@pwsz.raciborz.edu.pl

Archiwum

mgr Anna Chrobok
biuro A133
tel. 32 415 50 20 w. 124
e-mail: anna.chrobok@pwszrac.pl

Ewaluacja Jakości Kształcenia

mgr Gabriela Lukoszek
Biuro A130
tel. 32 415 50 20 wew. 175
e-mail: gabriela.lukoszek@pwszrac.pl

Wydawnictwo PWSZ

dr Janusz Nowak
Redaktor naczelny
e-mail: janusz.nowak@pwszrac.pl

Sprzęt audio-video/Poligrafia

Biuro: A132
Janusz Krajewski
tel. +48324155020 wew. 153
e-mail: janusz.krajewski@pwsz.raciborz.edu.pl