WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

Dane kontaktowe
adres:      PWSZ, 47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55, pokój 117
telefon :   32 415 50 20 / wew. 153

Na kolejnych stronach internetowych zamieszczamy informacje związane z Wydawnictwem:
Regulamin Wydawnictwa 

 

 

Plan wydawniczy

 

 

Wniosek wydawniczy

 

 

Zasady przygotowania materiału dla Wydawnictwa informacja dla autorów

 

 

Oświadczenie autorów o procentowym wkładzie pracy w przypadku autorstwa wspólnego

 

 


O pracy Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu

Zadaniem Wydawnictwa jest promowanie uczelni, a także popularyzacja dorobku naukowego pracowników i studentów PWSZ w Raciborzu.  Przy wspólpracy z autorami staramy się  publikować opracowania naukowe, skrypty, czasopisma i materiały informacyjne.

Regularnie wydawane jest czasopismo Forum dokumentujące życie szkoły oraz działalność pracowników i studentów.
Innymi wydawnictwami ciągłymi o charakterze naukowym są “Eunomia – Zrównoważony Rozwój” i “Studia Filologiczne“.

Co rok przyrasta liczba zwartych pozycji książkowych opublikowanych staraniem wydawnictwa. Polecamy zapoznanie się z najnowszymi książkami, które dostępne są   w uczelnianej bibliotece, a także w sprzedaży bezpośredniej i internetowej.

Organizacja Wydawnictwa                                                                                                                                                                                      

Wydawnictwo podlega Rektorowi PWSZ w Raciborzu.
Za funkcjonowanie Wydawnictwa odpowiada Kierownik Wydawnictwa mgr Dorota Mucha.

Rektor powołuje (na wniosek Senatu) Radę Wydawniczą, która m.in. opiniuje plan wydawniczy. Członkami Rady są: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk, dr hab. Franciszek Nieć, dr hab. inż. Bogdan Wysogląd, dr hab. Jarosław Cholewa, dr hab. Leszek Karczewski, dr Jacek Molęda

Book Cover: Zrównoważony rozwój - debiut naukowy 2015
Zrównoważony rozwój - debiut naukowy 2015
Book Cover: (red.) D. Chojecki, E. Pierzchała, J. Wróblewska-Jachna - Tradycje i przyszłość badań nad społecznościami lokalnymi w naukach społecznych
(red.) D. Chojecki, E. Pierzchała, J. Wróblewska-Jachna - Tradycje i przyszłość badań nad społecznościami lokalnymi w naukach społecznych
Book Cover: (red.) M. Durzewska, H. A. Kretek - Obywatel w aspekcie fenomenologicznym
(red.) M. Durzewska, H. A. Kretek - Obywatel w aspekcie fenomenologicznym
Book Cover: (red.) L. Zacharko - Nauka administracji. Paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej
(red.) L. Zacharko - Nauka administracji. Paradygmaty współczesnego zarządzania w administracji publicznej
Book Cover: red.: J. Pośpiech, E. Okoń - Profesor Aleksander Orłowski - życie i dzieło
red.: J. Pośpiech, E. Okoń - Profesor Aleksander Orłowski - życie i dzieło
Book Cover: red.: D. Gierszewski, H.A. Kretek - Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie
red.: D. Gierszewski, H.A. Kretek - Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie
Book Cover: W. Ostrowska - ...do
W. Ostrowska - ...do
Book Cover: M. Urbanek - Polski, czeski i słowacki system penitencjarny w opinii osadzonych i personelu więziennego
M. Urbanek - Polski, czeski i słowacki system penitencjarny w opinii osadzonych i personelu więziennego
Book Cover: M. Kunicki, J. Cholewa, J. Lukoszek, M. Szepelawy - Pływanie w szkole podstawowej. Program nauczania "Nauka, zabawa i sport"
M. Kunicki, J. Cholewa, J. Lukoszek, M. Szepelawy - Pływanie w szkole podstawowej. Program nauczania "Nauka, zabawa i sport"
Book Cover: D. Chojecki - Moneta rzymska na ziemi raciborskiej
D. Chojecki - Moneta rzymska na ziemi raciborskiej
Book Cover: J. Nowak (red.) - 100-lecie Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Raciborzu
J. Nowak (red.) - 100-lecie Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Raciborzu
Book Cover: P.F. Nowak, A.M. Rogowska (red.) - Promocja zdrowia w środowisku szkolnym
P.F. Nowak, A.M. Rogowska (red.) - Promocja zdrowia w środowisku szkolnym
Book Cover: K. Solich - Zabawy komputerowe w procesie alfabetyzacji dzieci
K. Solich - Zabawy komputerowe w procesie alfabetyzacji dzieci
Book Cover: D. Vogel (red.) - Margins and peripheries. Studies in culture and language
D. Vogel (red.) - Margins and peripheries. Studies in culture and language
Book Cover: T. Jemczura, H.A. Kretek (red.) - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2013
T. Jemczura, H.A. Kretek (red.) - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2013
Book Cover: I. Gembalczyk, B. Fedyn (red.) - Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy
I. Gembalczyk, B. Fedyn (red.) - Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy
Book Cover: W. Ostrowska - ...od
W. Ostrowska - ...od
Book Cover: G. Kryk, J. Gabzdyl, R. Stefańska-Klar (red.) - Wybrane konteksty edukacji dzieci i młodzieży
G. Kryk, J. Gabzdyl, R. Stefańska-Klar (red.) - Wybrane konteksty edukacji dzieci i młodzieży
Book Cover: S. Kavka - Selected Studies in English Linguistics
S. Kavka - Selected Studies in English Linguistics
Book Cover: K. Olkusz (red.) - Studenckie szkice o literaturze i kulturze popularnej. Prace Koła Naukowego Literaturoznawców Instytutu Neofilologii PWSZ w Raciborzu
K. Olkusz (red.) - Studenckie szkice o literaturze i kulturze popularnej. Prace Koła Naukowego Literaturoznawców Instytutu Neofilologii PWSZ w Raciborzu
Book Cover: P. Kalus - Laboratorium elektroniki i technik mikroprocesorowych - programowanie mikrokontrolerów
P. Kalus - Laboratorium elektroniki i technik mikroprocesorowych - programowanie mikrokontrolerów
Book Cover: J. Konopnicka - Szkoła i nauczyciel w środowisku raciborskim w latach 1945-1950
J. Konopnicka - Szkoła i nauczyciel w środowisku raciborskim w latach 1945-1950
Book Cover: T. Jemczura, H. Kretek (red.) - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2012
T. Jemczura, H. Kretek (red.) - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2012
Book Cover: L. Karczewski, H. Kretek (red.) - Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku
L. Karczewski, H. Kretek (red.) - Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku
Book Cover: J. Iskra, J. Gasilewski, M. Szepelawy, J. Wesołowska - Czasowe i przestrzenne parametry biegu przez płotki a budowa ciała i przygotowanie motoryczne młodzieży
J. Iskra, J. Gasilewski, M. Szepelawy, J. Wesołowska - Czasowe i przestrzenne parametry biegu przez płotki a budowa ciała i przygotowanie motoryczne młodzieży
Book Cover: J. Pośpiech - Journal of Physical Education & Health
J. Pośpiech - Journal of Physical Education & Health
Book Cover: L. Karczewski, H. Kretek (red.) - Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm  wyzwaniem XXI wieku
L. Karczewski, H. Kretek (red.) - Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku
Book Cover: K. Frączek - Meditatio Mortis – Człowiek w przestrzeni odwróconej
K. Frączek - Meditatio Mortis – Człowiek w przestrzeni odwróconej
Book Cover: F. Nieć - Międzypola. Linoryty 2010-2012
F. Nieć - Międzypola. Linoryty 2010-2012
Book Cover: T. Jemczura, H. Kretek (red.) - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2011
T. Jemczura, H. Kretek (red.) - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2011
Book Cover: G. Kryk (red.) - Edukacyjne dylematy dzieciństwa
G. Kryk (red.) - Edukacyjne dylematy dzieciństwa
Book Cover: J. Gabzdyl - Szkice do prakseodydaktycznej teorii celów, poleceń i pytań w kształceniu wczesnoszkolnym
J. Gabzdyl - Szkice do prakseodydaktycznej teorii celów, poleceń i pytań w kształceniu wczesnoszkolnym
Book Cover: E. Gieroń-Czepczor - A Corpus-Based Cognitive-Semantic Analysis of the Primary Basic Colour Terms in English and Polish
E. Gieroń-Czepczor - A Corpus-Based Cognitive-Semantic Analysis of the Primary Basic Colour Terms in English and Polish
Book Cover: T. Jemczura, R. Morawski (red.) - Organizacje społeczne wobec problemów społecznych
T. Jemczura, R. Morawski (red.) - Organizacje społeczne wobec problemów społecznych
Book Cover: A. Musioł - Information Technology in the Teaching Process - Perspectives for Education
A. Musioł - Information Technology in the Teaching Process - Perspectives for Education
Book Cover: J. Gasilewski - Lekkoatletyka dla instruktorów
J. Gasilewski - Lekkoatletyka dla instruktorów
Book Cover: T. Jemczura, H. Kretek (red.) - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2010
T. Jemczura, H. Kretek (red.) - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2010
Book Cover: G. Kryk - Kompetencje obcojęzyczne młodszych uczniów
G. Kryk - Kompetencje obcojęzyczne młodszych uczniów
Book Cover: A. Chrząszcz - E-portfolio dla studentów
A. Chrząszcz - E-portfolio dla studentów
Book Cover: K. Stanieczek - Pociągi pod specjalnym nadzorem. Grafika
K. Stanieczek - Pociągi pod specjalnym nadzorem. Grafika
Book Cover: A. Ostrowski (red.) - Rzecz o rysunku
A. Ostrowski (red.) - Rzecz o rysunku
Book Cover: A. Matkowski - Sport a język współczesnego polskiego dyskursu społecznego
A. Matkowski - Sport a język współczesnego polskiego dyskursu społecznego
Book Cover: J. Molęda - A comparative study of phonological adaptations of anglicisms in Czechand in Polish since the 1990s
J. Molęda - A comparative study of phonological adaptations of anglicisms in Czechand in Polish since the 1990s
Book Cover: Wojna rosyjsko-japońska 1904-1905. Działania na morzu
Wojna rosyjsko-japońska 1904-1905. Działania na morzu
Book Cover: I. Gembalczyk - Edukacyjne aspekty promowania zdrowia w środowisku lokalnym
I. Gembalczyk - Edukacyjne aspekty promowania zdrowia w środowisku lokalnym
Book Cover: U. Kalicińska - Efektywność terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
U. Kalicińska - Efektywność terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
Book Cover: M. Porwoł - Strategies ahd Tactics in specialised translation from English into Polish and from Polish into  English
M. Porwoł - Strategies ahd Tactics in specialised translation from English into Polish and from Polish into English
Book Cover: G. Kapica - Edukacja do współbycia i współdziałania
G. Kapica - Edukacja do współbycia i współdziałania
Book Cover: J. Nowak - Górnośląskie podania i anegdoty zebrane i spisane przez Romana Masarczyka. Wstęp, opracowanie i komentarz folklorystyczny
J. Nowak - Górnośląskie podania i anegdoty zebrane i spisane przez Romana Masarczyka. Wstęp, opracowanie i komentarz folklorystyczny
Book Cover: K. Olkusz - Współczesność w zwierciadle horroru
K. Olkusz - Współczesność w zwierciadle horroru
Book Cover: Stanislav J. Kavka - The english verb
Stanislav J. Kavka - The english verb
Book Cover: A. Ostrowski (red.) - Sen na jawie
A. Ostrowski (red.) - Sen na jawie
Book Cover: D. Chojecki - Z kart historii Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu (1949-2009)
D. Chojecki - Z kart historii Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu (1949-2009)
Book Cover: Niemieckie i rosyjskie rzeczowniki w minimum leksykalnym. Kontrastowe badania semantyczne
Niemieckie i rosyjskie rzeczowniki w minimum leksykalnym. Kontrastowe badania semantyczne
Book Cover: Język, literatura i kultura Czech 2
Język, literatura i kultura Czech 2
Book Cover: Renata Stefańska-Klar (red.) - Komunikowanie się a jakość życia człowieka. Uwarunkowania psychologiczno-społeczne
Renata Stefańska-Klar (red.) - Komunikowanie się a jakość życia człowieka. Uwarunkowania psychologiczno-społeczne
Book Cover: M. Gogół-Peszke - Magda Gogół. Miejsca
M. Gogół-Peszke - Magda Gogół. Miejsca
Book Cover: Gabriela Kryk - Samokształcenie w edukacji wczesnoszkolnej
Gabriela Kryk - Samokształcenie w edukacji wczesnoszkolnej
Book Cover: Jolanta Gabzdyl (red.) - Komunikacja w edukacji. Uwarunkowania i właściwości
Jolanta Gabzdyl (red.) - Komunikacja w edukacji. Uwarunkowania i właściwości
Book Cover: Beata Fedyn, Jerzy Pośpiech, Michał Szepelawy (red.) - Człowiek w świecie natury i kultury
Beata Fedyn, Jerzy Pośpiech, Michał Szepelawy (red.) - Człowiek w świecie natury i kultury
Book Cover: Adam Musioł (red.) - Komunikowanie się a jakość życia człowieka. Perspektywa pedagogiczna
Adam Musioł (red.) - Komunikowanie się a jakość życia człowieka. Perspektywa pedagogiczna
Book Cover: Henryk Kretek, Rafał Riedel (red.) - Etyka a polityka
Henryk Kretek, Rafał Riedel (red.) - Etyka a polityka
Book Cover: A. Ostrowski - Z jawy
A. Ostrowski - Z jawy
Book Cover: A. Ostrowski - Z bliska
A. Ostrowski - Z bliska
Book Cover: Rajmund Morawski (red.) - W kierunku samoorganizacji społecznej. Społeczeństwo obywatelskie w działaniu
Rajmund Morawski (red.) - W kierunku samoorganizacji społecznej. Społeczeństwo obywatelskie w działaniu
Book Cover: Jerzy Nowik - Edukacja matematyczna. Wydanie II uzupełnione Edukacja matematyczna. Wydanie II uzupełnione
Jerzy Nowik - Edukacja matematyczna. Wydanie II uzupełnione Edukacja matematyczna. Wydanie II uzupełnione
Book Cover: Beata Fedyn - Skuteczność szkolnej edukacji zdrowotnej
Beata Fedyn - Skuteczność szkolnej edukacji zdrowotnej
Book Cover: A. Ostrowski - Katalog wystawy: Ostrawa 2009
A. Ostrowski - Katalog wystawy: Ostrawa 2009
Book Cover: A. Ostrowski - Katalog wystawy: Postawy 2009
A. Ostrowski - Katalog wystawy: Postawy 2009
Book Cover: Język, literatura i kultura Czech
Język, literatura i kultura Czech
Book Cover: Paweł Strózik - Drogi i bezdroża niemieckiej literatury  emigracyjnej na podstawie życia i twórczości K. i E. Mann
Paweł Strózik - Drogi i bezdroża niemieckiej literatury emigracyjnej na podstawie życia i twórczości K. i E. Mann
Book Cover: Marcin Kunicki - Wybrane zdolności motoryczne a poziom sportowy młodych pływaków
Marcin Kunicki - Wybrane zdolności motoryczne a poziom sportowy młodych pływaków
Book Cover: A. Ostrowski (red.) - Ze snu
A. Ostrowski (red.) - Ze snu
Book Cover: Adam Szecówka, Joanna Dzieńdziora, Sabina Musioł (red.) - Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej
Adam Szecówka, Joanna Dzieńdziora, Sabina Musioł (red.) - Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej
Book Cover: G. Balowska, M. Czacka (red.) - Kompetencje socjokulturowe w nauczaniu języka obcego a europejski system oceny kształcenia językowego
G. Balowska, M. Czacka (red.) - Kompetencje socjokulturowe w nauczaniu języka obcego a europejski system oceny kształcenia językowego
Book Cover: M. Hadkova, G. Balowska (red.) - Aspekty socjokulturowe nauczania języka obcego a europejski system oceny kształcenia językowego
M. Hadkova, G. Balowska (red.) - Aspekty socjokulturowe nauczania języka obcego a europejski system oceny kształcenia językowego
Book Cover: M. Gogół-Peszke - Inside Beside Outside
M. Gogół-Peszke - Inside Beside Outside
Book Cover: Radosław Niklewicz - Społeczeństwo a władza na ziemi raciborskiej w latach 1945-1947
Radosław Niklewicz - Społeczeństwo a władza na ziemi raciborskiej w latach 1945-1947
Book Cover: M. Balowski, Jiří Svoboda - Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym
M. Balowski, Jiří Svoboda - Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym
Book Cover: Jerzy Nowik - Edukacja matematyczna w kształceniu zintegrowanym
Jerzy Nowik - Edukacja matematyczna w kształceniu zintegrowanym
Book Cover: Andrzej Kracher, Rajmund Morawski (red.) - Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim
Andrzej Kracher, Rajmund Morawski (red.) - Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim
Book Cover: D. Vogel - Historia a postkolonializm
D. Vogel - Historia a postkolonializm
Book Cover: Materializm kontra ezoteryka
Materializm kontra ezoteryka
Book Cover: M. Balowski: Studia filologiczne - tom 1
M. Balowski: Studia filologiczne - tom 1
Book Cover: Paweł Nowak - Trening zdrowotny kobiet w kontekście współczesnego stylu życia
Paweł Nowak - Trening zdrowotny kobiet w kontekście współczesnego stylu życia
Book Cover: Andrzej Kracher, Rafał Riedel (red.) - Demokracja medialna – źródła władzy
Andrzej Kracher, Rafał Riedel (red.) - Demokracja medialna – źródła władzy
Book Cover: Ilona Gembalczyk (red.) - Pedagogika i jej pogranicza
Ilona Gembalczyk (red.) - Pedagogika i jej pogranicza
Book Cover: Beata Fedyn (red.) - Wybrane konteksty pedagogicznych pograniczy
Beata Fedyn (red.) - Wybrane konteksty pedagogicznych pograniczy
Book Cover: Marie Hádková, Grażyna Balowska - Egzaminy pisemne z języka obcego a europejski system oceny kształcenia językowego
Marie Hádková, Grażyna Balowska - Egzaminy pisemne z języka obcego a europejski system oceny kształcenia językowego
Book Cover: Adam Musioł - Technologie informacyjno – komunikacyjne w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli
Adam Musioł - Technologie informacyjno – komunikacyjne w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli
Book Cover: Adam Musioł - Uwarunkowania wykorzystywania przez nauczycieli technologii informacyjnej
Adam Musioł - Uwarunkowania wykorzystywania przez nauczycieli technologii informacyjnej
Book Cover: Stanislav Kavka, Jacek Molęda, Andrzej Widota - Fonetyka i fonologia ogólna i kontrastywna
Stanislav Kavka, Jacek Molęda, Andrzej Widota - Fonetyka i fonologia ogólna i kontrastywna
Book Cover: Aleksander Ostrowski (red.) - I Studenckie Biennale Małych Form
Aleksander Ostrowski (red.) - I Studenckie Biennale Małych Form
Book Cover: J. Korbut - Czeskie i polskie nazewnictwo mody i kosmetyków w XIX wieku
J. Korbut - Czeskie i polskie nazewnictwo mody i kosmetyków w XIX wieku
Book Cover: J. Nowak: Eunomia
J. Nowak: Eunomia
Book Cover: Marek Masnyk - Z teki pośmiertnej Kazimierza Malczewskiego
Marek Masnyk - Z teki pośmiertnej Kazimierza Malczewskiego
Book Cover: Jerzy Pośpiech - Jakość europejskiego wychowania fizycznego w świetle badań
Jerzy Pośpiech - Jakość europejskiego wychowania fizycznego w świetle badań
Book Cover: Krzysztof Polok - Test your sport english
Krzysztof Polok - Test your sport english
Book Cover: Marie Hádková, Grażyna Balowska - Egzamin ustny z języka obcego a europejski system oceny kształcenia językowego
Marie Hádková, Grażyna Balowska - Egzamin ustny z języka obcego a europejski system oceny kształcenia językowego
Book Cover: Red. Gabriela Kapica - Współczesne konteksty dzieciństwa
Red. Gabriela Kapica - Współczesne konteksty dzieciństwa
Book Cover: Mieczysław Balowski - Studia filologiczne
Mieczysław Balowski - Studia filologiczne
Book Cover: Mieczysław Balowski - Rozwój języka czeskiego po aksamitnej rewolucji
Mieczysław Balowski - Rozwój języka czeskiego po aksamitnej rewolucji
Book Cover: Richard N. Coudenhove - Kalergi - Pan-Europa
Richard N. Coudenhove - Kalergi - Pan-Europa
Book Cover: Grażyna Balowska - Mały słownik tematyczny czesko - polski
Grażyna Balowska - Mały słownik tematyczny czesko - polski
Book Cover: Marek Bugdol - Wprowadzenie do zarządzania jakością
Marek Bugdol - Wprowadzenie do zarządzania jakością
Book Cover: Marek Bugdol, Jerzy Pośpiech, Marian Kapica - Pogranicza Edukacji
Marek Bugdol, Jerzy Pośpiech, Marian Kapica - Pogranicza Edukacji
Book Cover: D. Konderla, I. Konderlova - At’ se Vám daří!
D. Konderla, I. Konderlova - At’ se Vám daří!
Book Cover: Jerzy Pośpiech - Physical education and school sport from the European perspective comparative study
Jerzy Pośpiech - Physical education and school sport from the European perspective comparative study
Book Cover: B. Kodzis, M. Giej (red.) - Słowianie na emigracji: literatura-kultura-język
B. Kodzis, M. Giej (red.) - Słowianie na emigracji: literatura-kultura-język