Zaznacz stronę

PLAN ZAJĘĆ

Pliki PDF. Grupy dzienne i weekendowe. kliknij na odpowiednie pole, aby wybrać interesujący Cię plan zajęć. 

Szkolenie biblioteczne dla 1. roku OBOWIĄZKOWE

Informujemy studentów I roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu roku o obowiązku odbycia szkolenia bibliotecznego, którego celem jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem Biblioteki PWSZ w Raciborzu oraz przygotowanie ich do aktywnego korzystania z jej zbiorów.

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku uprawnionych do korzystania z zasobów biblioteki odbywa się na platformie e-learningowej MOODLE.

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia można uzyskać bezpośrednio w bibliotece, telefonicznie, mailowo lub na stronie internetowej http://biblioteka.pwsz.raciborz.edu.pl/szkolenie-biblioteczne-on-line/

Szkolenie BHP dla 1 roku OBOWIĄZKOWE

Szkolenie BHP jest formą zajęć obowiązkowych dla studentów I roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Jego celem jest zapoznanie studentów z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na Uczelni w czasie zajęć dydaktycznych. Szkolenie zawiera elementy ergonomii oraz przygotowuje studentów do właściwych zachowań w czasie wypadku, zagrożenia.

Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1.      Szkolenie BHP z elementami ergonomii

2.      Szkolenie BHP – Ochrona pożarowa

3.      Szkolenie BHP – Pierwsza Pomoc

4.      Wybrane akty prawne związane z tematem

5.      Test kończący szkolenie

Forma szkolenia

Szkolenie BHP dla studentów I roku odbywa się na platformie e-learningowej MOODLE pod adresem: https://enauka.pwsz.raciborz.edu.pl/login/index.php

Studenci logują się takimi samymi poświadczeniami jak do komputerów uczelnianych lub studenckiej poczty email (nr_albumu@student.pwsz.raciborz.edu.pl).

Login: numer_albumu (bez zera wiodącego)

Hasło: siedem znaków z dowodu osobistego

Warunek zaliczenia

Studenci przed przystąpieniem do testu sprawdzającego są zobowiązani do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi zawartymi w szkoleniu.

Zasady oceniania testu:

  1. Test jednokrotnego wyboru
  2. Każde pytanie ma wartość jednego punktu
  3. Test zawiera 10 pytań losowo wybranych
  4. Pozytywne zaliczenie testu wymaga udzielenia 7 poprawnych odpowiedzi.

Podsumowaniem szkolenia jest test sprawdzający nabyte wiadomości, do którego można przystąpić w wybranym przez siebie terminie. Do testu można podchodzić wielokrotnie.

Termin zaliczenia:

Test online będzie dostępny w okresie : 01.10.2021 – 24.02.2022 r.

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia można uzyskać bezpośrednio w Sekcji BHP  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu przy ul. Słowackiego 55,
47-400 Racibórz tel.: 32 415 50 20 wew. 141 lub poprzez email: 
marek.laciok@pwsz.raciborz.edu.pl

Powodzenia

ARCHITEKTURA

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

PEDAGOGIKA: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PEDAGOGIKA: PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA MAGISTERSKIE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ADMINISTRACJA

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

FILOLOGIA

PIELĘGNIARSTWO

TURYSTYKA I REKREACJA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WAŻNE INFORMACJE

OZNACZENIA BUDYNKÓW

OZNACZENIA BUDYNKÓW UCZELNI
WYKAZ OZNAKOWANIA BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ PWSZ
Uwaga od 2006 roku przyjęto następujące oznaczenia:

 

A – budynek dydaktyczny większy, ul. Słowackiego 55
B – budynek dydaktyczny mniejszy, ul. Słowackiego 55
C – kryty basen, ul. Słowackiego 55
D – Dom Studenta Nr 1, ul. Słowackiego 57
G – budynek dydaktyczny ul. Łąkowa 31a
H – budynek sali gimnastycznej IKF, ul. łąkowa 31b
J – budynek sal gimnastycznych, ul. Słowackiego 55
K – budynek przy ul. Lwowskiej 9

Wymienione symbole będą stosowane (między innymi) przy określaniu sal na planie zajęć, stąd np. w napisie: G110

G – oznacza budynek przy ulicy Łąkowej,
1 – pierwsza cyfra to numer kondygnacji budynku,
10 – pozostałe cyfry to kolejny numer drzwi.

UWAGA!!!
Do otwierania planów w .pdf zalecany jest program Adobe Acrobat Reader w wersji 9.0 lub nowszej. W innych wersjach plany mogą otwierać się nieprawidłowo.