Zaznacz stronę

STYPENDIA – TERMINY

Pomoc materialna dla studentów PWSZ w Raciborzu

                                                                 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA SEMESTR ZIMOWY 2020/2021: 28.09 – 23.10.2020R.

Sposób aplikowania wniosków zostanie podany po wydaniu dyspozycji przez władze Uczelni.

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ DRUKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI:

https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/student/stypendia/ – zakładka FORMALNOŚCI

https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/student/stypendia/ – zakładka DRUKI DO POBRANIA