Zaznacz stronę

STYPENDIA – TERMINY

Pomoc materialna dla studentów PWSZ w Raciborzu

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIA

W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

 

Studenci zainteresowani składaniem wniosków na stypendia na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, proszeni są o złożenie kompletu dokumentów OSOBIŚCIE lub w drodze pisemnego pełnomocnictwa w biurze Sekcji ds. stypendiów (pokój 234 A, I piętro).

Przed przybyciem wymagane jest telefoniczne uzgodnienie zakresu dokumentów oraz terminu złożenia wniosku z pracownikiem ds. socjalnych pod nr telefonu 32/415 50 20 wew. 195. Ustalenie dnia i godziny przyjęcia studenta zostanie odnotowane w harmonogramie i będzie stanowiło podstawę przeprowadzenia bezpośredniej konsultacji. Uwaga do stypendium Rektora: przed zarejestrowaniem przyjęcia w Sekcji Stypendiów, należy w DOS potwierdzić średnią ocen na wniosku o świadczenie.

Osoby niezarejestrowane nie będą przyjmowane.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego osoby umówione prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości oraz stosowanie maseczek ochronnych i dezynfekcję rąk.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIA NA SEMESTR ZIMOWY 2020/2021: 28.09.2020r. – UWAGA: TERMIN ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO 30 PAŹDZIERNIKA 2020!

Godziny przyjmowania: 

poniedziałek – czwartek:  8.00 – 14.30

piątek:  8.30 – 15.30

 

ZAKRES WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ DRUKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI:

https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/student/stypendia/ – zakładka FORMALNOŚCI

https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/student/stypendia/ – zakładka WNIOSKI

Skip to content