Zaznacz stronę

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIA

W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Studenci zainteresowani składaniem wniosków na stypendia na semestr letni roku akademickiego 2020/2021, proszeni są o złożenie kompletu dokumentów OSOBIŚCIE lub w drodze pisemnego pełnomocnictwa w biurze Sekcji ds. stypendiów (pokój 234 A, I piętro).  W razie braku możliwości złożenia wniosku osobiście lub przez wyznaczonego pisemnie pełnomocnika, będzie możliwość w drodze wyjątku złożyć wniosek e-mailowo przy wykorzystaniu wyłącznie uczelnianej skrzynki studenckiej, zgodnie z Zarządzeniem nr 104/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 17.09.2020r.  w związku ze zmianami z dnia wprowadzonymi Zarządzeniem nr 173/2020r  Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 16.12.2020r.  

Przed przybyciem wymagane jest telefoniczne uzgodnienie terminu złożenia wniosku  z pracownikiem ds. socjalnych pod nr telefonu 32/415 50 20 wew. 195. Ustalenie dnia i godziny przyjęcia studenta zostanie odnotowane w harmonogramie i będzie stanowiło podstawę przeprowadzenia bezpośredniej konsultacji.

Osoby niezarejestrowane nie będą przyjmowane.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego osoby umówione prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości oraz stosowanie maseczek ochronnych i dezynfekcję rąk.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIA NA SEMESTR LETNI 2020/2021:

18.02.2021r. – 18.03.2021r.

            Godziny przyjmowania:          poniedziałek – czwartek:                     8.00 – 14.30

                                                                  piątek:                                                  8.30 – 15.30

ZAKRES WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ZASTANIE OPUBLIKOWANY NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI:

  1. Dla studentów, którzy ubiegali się o stypendia w semestrze zimowym 2020/2021 obowiązuje zakres dokumentów podany na stronie uczelni :

https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/student/stypendia/ – zakładka FORMALNOŚCI – komunikat nr 1

  • Dla studentów, którzy nie ubiegali się o stypendia w semestrze zimowym 2020/2021 lub sytuacja uległa zmianie w stosunku do semestru zimowego 2020/2021 obowiązuje zakres dokumentów podany na stronie:

https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/student/stypendia/ – zakładka FORMALNOŚCI – komunikat nr 2

FORMALNOŚCI – WYMAGANE DOKUMENTY

Pomoc materialna dla studentów PWSZ w Raciborzu