Zaznacz stronę

STYPENDIA – wnioski do pobrania

Pomoc materialna dla studentów PWSZ w Raciborzu


FileAction
wniosek o wydanie zaświadczenia z OPS dot. sytuacji majątkowej i dochodowej.pdf  Download 
załącznik nr 001-wniosek na s socjalne.pdf  Download 
załącznik nr 001a-do zał 1 - miejsce zamieszkania podczas nauki.pdf  Download 
załącznik nr 001b-do zał 1 - wyjaśnie do wniosku o zwiększone s socjalne.pdf  Download 
załącznik nr 001c-do zał 1-składka zdrowotna.pdf  Download 
załącznik nr 001d-do zał 1-nieprowadzenie gospodarstwa z rodzicami.pdf  Download 
załącznik nr 001e-do zał.1-dochód utracony-uzyskany.pdf  Download 
załącznik nr 001f -do zał 1-wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.pdf  Download 
załącznik nr 002-wniosek na s rektora.pdf  Download 
załącznik nr 003-wniosek na s dla niepełnosprawnych.pdf  Download 
załącznik nr 004 - wniosek na jednorazową zapomogę.pdf  Download 
załącznik nr 005-odwołanie od decyzji KS.pdf  Download 
załącznik nr 006-oświadczenie dot łącznej liczby lat studiowania.pdf  Download 
załącznik nr 007-potwierdzenie zdrowotnego urlopu dziekańskiego.pdf  Download 
załącznik nr 008-katalogi osiągnięć do wniosku na s rektora.pdf  Download 
załącznik nr 009-oświadczenie funkcjonariusza-zołnierza.pdf  Download 
załącznik nr 010-oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczenie decyzji elektrocznie.pdf  Download 
załącznik nr 011-oświadczenie RODO.pdf  Download 
załącznik nr 012-oświadczenie dot.pobierania świadczeń na innym kierunku.pdf  Download 
załącznik nr 013-Oświadczenie dot nie wnoszenia odwołania od decyzji KS.pdf  Download 
załącznik nr 014 -wniosek o zakwaterowanie w DS (1).pdf  Download 
załącznik nr 015 -wniosek o zezwolenie na złożenie oświadczenia w semestrze letnim.pdf  Download 
załącznik nr 016-oświadczenie dot. stanu faktycznego i prawnego w semestrze letnim.pdf  Download