Zaznacz stronę

STYPENDIA – wnioski do pobrania

Pomoc materialna dla studentów PWSZ w Raciborzu


FileAction
Załącznik nr 007- potwierdzenie zdrowotnego urlopu dziekańskiego.doc  Download 
załącznik nr 004 - wniosek na jednorazową zapomogę.doc  Download 
załącznik nr 005-odwołanie od decyzji KS.doc  Download 
załącznik nr 006-oświadczenie dot łącznej liczby lat studiowania.doc  Download 
załącznik nr 008-katalogi osiągnięć do wniosku na s rektora.doc  Download 
załącznik nr 01.1.-wniosek na s socjalne.doc  Download 
załącznik nr 01.2.-wniosek na styp. socjalne w s. letnim.doc  Download 
załącznik nr 010-oświadczenie RODO_nowe.doc  Download 
załącznik nr 011-oświadczenie dot.pobierania świadczeń na innym kierunku.doc  Download 
załącznik nr 012-Oświadczenie dot nie wnoszenia odwołania od decyzji KS.doc  Download 
załącznik nr 013 -wniosek o zakwaterowanie w DS (1).pdf  Download 
załącznik nr 014-oświadczenie dot. stanu faktycznego i prawnego w semestrze letnim.doc  Download 
załącznik nr 02.1-wniosek na s rektora.doc  Download 
załącznik nr 02.2.-wniosek na styp. rektora w s. letnim.doc  Download 
załącznik nr 02a-wniosek o policzenie punktów do s.rektora.doc  Download 
załącznik nr 03.1-wniosek na s dla niepełnosprawnych.doc  Download 
załącznik nr 03.2-wniosek na s dla niepełnosprawnych.doc  Download 
załącznik nr 1a-do zał 1 - miejsce zamieszkania podczas nauki.doc  Download 
załącznik nr 1b-do zał 1 - wyjaśnie do wniosku o zwiększone s socjalne.doc  Download 
załącznik nr 1c-do zał 1-składka zdrowotna.doc  Download 
załącznik nr 1d-do zał 1-nieprowadzenie gospodarstwa z rodzicami.doc  Download 
załącznik nr 1e-do zał.1-dochód utracony-uzyskany.doc  Download 
załącznik nr 1f -do zał 1-wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.doc  Download 
załącznik nr 9-oświadczenie funkcjonariusza-żołnierza.doc  Download