Zaznacz stronę

STYPENDIA 

ZAPOMOGI

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA

 

W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi. Może otrzymać ją student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (a nie „sytuacji materialnej”, jak dotychczas) i nie jest już konieczne, aby nastąpiło to      z „przyczyn losowych”. Tym samym zapomoga może być przyznana w sytuacji nielosowej. Katalog „trudnej sytuacji życiowej” określi regulamin świadczeń dla studentów w ramach „szczegółowych kryteriów”.

Przyznanie zapomogi danemu studentowi nie może nastąpić częściej niż dwa razy do roku.