UWAGI DOTYCZĄCE SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W RACIBORZU MOŻNA ZGŁASZAĆ NA ADRES E-MAIL:

MARZENA.OSWIECIMKA@PWSZ.RACIBORZ.EDU.PL