Zasady funkcjonowania Systemu ZJK-II wydanie.pdf

Karty zmian do II wydania Zasad funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Karta zmian 13 czerwca 2016

Załącznik do karty zmian z dnia 13 czerwca 2016 – Arkusz ankiety o poziomie usług administracji

Załącznik do karty zmian z dnia 13 czerwca 2016 – formularz zastępstw i odrabiania zajęć

Karta zmian z 16 marca 2017 roku

Karta zmian z dnia 23 stycznia 2018 roku

Załączniki do karty zmian z dnia 23 stycznia 2018 roku

Karta zmian z dnia 20 marca 2018 roku

Karta zmian z dnia 6 marca 2019 r.

Procedura P-5.5-1 wyznaczanie różnic programowych

Załącznik Z-5.5-1-1 do Procedury P-5.5-1