Zasady funkcjonowania Systemu ZJK-II wydanie.pdf

Karty zmian do II wydania Zasad funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Karta zmian 13 czerwca 2016

Załącznik do karty zmian z dnia 13 czerwca 2016 – Arkusz ankiety o poziomie usług administracji

Załącznik do karty zmian z dnia 13 czerwca 2016 – formularz zastępstw i odrabiania zajęć

Karta zmian z 16 marca 2017 roku