Zaznacz stronę

REGULAMIN STUDIÓW

Wzory dyplomów wydawanych przez PWSZ w Raciborzu

Zgodnie z treścią Uchwały nr 64/2020 z dnia  29 października 2020 roku w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wprowadzone zostały wzory dyplomów ukończenia studiów. Dokumenty te spełniają kryteria określone w ustawie o dokumentach publicznych.

 

Uchwała nr 64/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 64/2020 – wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 64/2020 – wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 64/2020 – opis techniczny dyplomu ukończenia studiów

Wzorce dyplomów ukończenia studiów wyższych

Zgodnie z art 34 ust. 1 Ustawy o dokumentach publicznych z dnia 22 listopada 2018 r. zamieszczamy informacje o dyplomach ukończenia studiów:

 1. Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dyplomu ukończenia studiów oraz jego elementy charakterystyczne:
         – wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia,
         – wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich
 2. Opis dyplomu ukończenia studiów:
  • data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego        29.10.2020 r.
  • data rozpoczęcia wydawania dyplomu wg wzoru       29.10.2020 r.
  • okres ważności dyplomu                                               bezterminowo
  • data zakończenia wydawania dokumentu wg wzoru           
 3. Opis techniczny zabezpieczeń dyplomu.