Zaznacz stronę

Wybór miasta i uczelni, w których spędzi się wiele lat, jest jednym z najtrudniejszych w naszym życiu. Przed podjęciem decyzji warto przemyśleć plusy i minusy wszelkich rozwiązań. Na korzyść raciborskiej PWSZ przemawia m.in.: bliskość miejsca zamieszkania, dogodny dojazd i bogata, wciąż rozwijana, oferta kierunków kształcenia przygotowana pod potrzeby rynku pracy.

15 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu to nie tylko kontynuacja bogatych tradycji Studium Nauczycielskiego i Kolegium Nauczycielskiego, ale przede wszystkim nowoczesna uczelnia i nowe kierunki. Zapraszamy nie tylko tegorocznych maturzystów. Oferujemy bezpłatne studia dzienne, studia niestacjonarne oraz możliwość łączenia pracy zawodowej i studiów. To atrakcyjna propozycja dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje lub zmienić wykonywany zawód. Absolwenci otrzymają dyplom licencjata lub inżyniera, co daje wykształcenie wyższe pierwszego stopnia.

NIE ZWLEKAJ! ZAPISZ SIĘ NA STUDIA!

PIELĘGNIARSTWO – NOWOŚĆ 2017

Wciąż poszerzamy swoją ofertę o nowe kierunki. Tegoroczną nowością jest pielęgniarstwo! Ukończenie studiów pierwszego stopnia daje możliwość zdobycia tytułu zawodowego licencjata i tym samym umożliwia podjęcie pracy w licznych placówkach służby zdrowia w całej Unii Europejskiej. Program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny: obejmuje zajęcia teoretyczne z zakresu medycyny i pielęgniarstwa, psychologii, socjologii, prawa i promocji zdrowia. Znaczna część zajęć będzie miała charakter praktyczny i odbywać będzie się w różnorodnych placówkach służby zdrowia.

ARCHITEKTURA

Oferujemy  bezpłatne studia I stopnia (3,5 roku) zapewniające uzyskanie tytułu inżyniera architekta umożliwiające podjęcie pracy w zakresie projektowania, w wykonawstwie oraz w nadzorze budowlanym. Dyplom umożliwia kontynuację studiów na poziomie II stopnia na dowolnym wydziale architektury prowadzącym studia magisterskie zarówno w kraju jak i za granicą.

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Absolwenci kierunku automatyka i robotyka są wszechstronnie przygotowani do prowadzenia prac projektowych i wdrożeniowych urządzeń automatyki przemysłowej oraz technologicznego przygotowania produkcji w zakresie programowania maszyn i systemów wytwórczych. Kształcimy na specjalnościach: automatyka przemysłowa oraz sterowniki logiczne.

JĘZYKI OBCE – ANGIELSKI, NIEMIECKI, CZESKI; FILOLOGIA

Nasi studenci mają możliwość nauki trzech języków obcych w ramach kierunku filologia: angielskiego, niemieckiegoczeskiego.

PEDAGOGIKA

Jesteś nauczycielem z powołaniem? Kontynuujemy tradycję kilkudziesięciu lat kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej. Jeśli pragniesz pomagać innym, zachęcamy do studiowania takich specjalizacji w ramach kierunku pedagogika, jak resocjalizacja, logopedia i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wszyscy zainteresowani uprawianiem sportu mogą wybierać w ramach kierunku wychowanie fizyczne wśród wielu praktycznych specjalizacji i wybrać zawód m.in. trenera lub instruktora sportu czy odnowy biologicznej.

TURYSTYKA I REKREACJA

Planujesz pracę w biurze podróży lub ośrodku rekreacyjnym? A może chcesz zostać przewodnikiem? Polecamy naukę na kierunku turystyka i rekreacja, który otwiera przed absolwentami nowe możliwości. Kształcimy na specjalnościach: animator aktywności rekreacyjnej, zarządzanie i obsługa ruchu turystycznego, a także odnowa psychosomatyczna i trening zdrowotny.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

A może warto rozwijać talent artystyczny? Nasi studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych mają możliwość nauki na specjalnościach: sztuki użytkowe oraz grafika, fotografia i cyfrowe procesy graficzne.

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

Marzysz o pracy w służbach mundurowych? Interesujesz się militariami? Studia na kierunku bezpieczeństwo państwa będą idealnych pierwszym krokiem na drodze do ich spełnienia. Oferujemy dwie specjalności: bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne oraz bezpieczeństwo polityczno-militarne, w których teoria przenika się z praktyką.

ADMINISTRACJA

Dla osób odnajdujących się z sukcesami w gąszczu przepisów prawnych oraz lubiących biurokrację przygotowaliśmy kierunek administracja ze specjalnościami: administracja publiczna oraz administracja gospodarcza.

NIE ZWLEKAJ! ZAPISZ SIĘ NA STUDIA!

Programy studiów są modyfikowane pod kątem potrzeb rynku pracy. Przewidują zajęcia laboratoryjne, warsztatowe, które wiedzę teoretyczną wzbogacają o umiejętności i doświadczenia praktyczne. To właśnie praktyczne umiejętności są dziś szczególnie poszukiwane. Studenci mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w zakładach i instytucjami w całym regionie.
PWSZ w Raciborzu uczestniczy również w unijnym programie Erasmus+, który ułatwia (i dofinansowuje) wyjazdy na zagraniczne studia i praktyki. W ramach programu studenci mogą studiować m.in. w Czechach, Turcji, na Łotwie i Słowacji oraz w Bośni i Hercegowinie.
Raciborska uczelnia jest przyjazna osobom niepełnosprawnym, dba o techniczne udogodnienia, ale stosuje także technologie, ułatwiające dotarcie do wszelkiej informacji. Natomiast Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych i jego asystenci dbają o pomoc w codziennym życiu studenckim.

Ukończenie dobrej uczelni to inwestycja na całe życie, bo wybór odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej daje możliwość ciekawego i pasjonującego życia. Jak się rekrutować? Wybierz najlepszy dla siebie kierunek studiów, szczegółowe informacje o każdym z nich znajdziesz na www.pwszrac.pl. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji (odnajdziesz do w w zakładce REKRUTACJA na stronie Uczelni). Pamiętaj, że na kierunku architektura obowiązuje (prócz rankingu świadectw) egzamin z uzdolnień plastycznych. Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia należy zgłosić się z kompletem wymaganych dokumentów do Punktu Rekrutacji w terminie zgodnym z harmonogramem podanym na stronie PWSZ w Raciborzu.

NIE ZWLEKAJ! ZAPISZ SIĘ NA STUDIA!

Kampus uczelni składa się z kompleksu budynków dydaktycznych, w których znajdują się dobrze wyposażone sale, pracownie komputerowe i techniczne. Oprócz tego, studenci korzystają z basenu, sal gimnastycznych i stadionu.

Działa też biblioteka naukowa, czytelnie, Ośrodek Informacji Naukowej i nowoczesne bazy danych.

Dla studiujących daleko od miejsca zamieszkania do dyspozycji jest Dom Studenta, z komfortowo urządzonymi pokojami jedno-, dwu- i trzyosobowymi.

BIURO REKRUTACYJNE

Telefon tel. bezpośrednio +48 32 418-23-18 tel. przez centralę +48 32 415-50-20 wew. 175

Fax +48 32 415-50-20 wew. 169

E-mail rekrutacja@pwsz.raciborz.edu.pl

PUNKT REKRUTACJI czynny od poniedziałku do piątku

od godz. 8°° do 15°°

Adres

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Słowackiego 55, 47- 400 Racibórz

Lokalizacja Główny Budynek PWSZ Parter – punkt rekrutacji

PWSZ w Raciborzu

NIE ZWLEKAJ! ZAPISZ SIĘ NA STUDIA!