Zaznacz stronę

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

CZAS TRWANIA: 3 LATA

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to kierunek o ugruntowanej pozycji na polskich uczelniach. Realizują go m.in. niektóre uniwersytety i Akademie Sztuk Pięknych. To kierunek przygotowujący artystów.

W raciborskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej edukacja artystyczna jest obecna już 16 lat. Studia na tym kierunku mają profil praktyczny. Oznacza to, że zdecydowana większość zajęć, przede wszystkim w pracowniach artystycznych,  odbywa się w formie warsztatów. Szczególny akcent położony jest na wykształceniu konkretnych umiejętności o praktycznym charakterze. Praktyczny profil kształcenia to także 12 tygodni praktyk w miejscach zapewniających pogłębianie i doskonalenie nabytych praktycznych umiejętności.

Od roku akademickiego 2019/2020 proponujemy studiowanie na gruntownie zmodyfikowanym kierunku. Zrezygnowaliśmy z kształcenia na specjalnościach – wszyscy nasi absolwenci uzyskują jednakowe kwalifikacje. Do programu kształcenia wprowadziliśmy moduły z zakresu aranżacji i dekoracji wnętrz z elementami wzornictwa.

Dzięki nowym modułom kształcenia , takim jak:  

– teoretyczne podstawy projektowania i aranżacji wnętrz

– warsztat projektanta

– elementy wzornictwa

Absolwent edukacji artystycznej będzie mógł profesjonalnie zaaranżować wnętrze, zarówno mieszkalne jak i biurowe czy handlowe. Profesjonalne podejście do zadań projektowych pozwoli uwzględnić nie tylko funkcjonalność wnętrza, ale także jego estetykę –  m.in. kolorystykę ścian, trafny wybór umeblowania i detalu dających spójny charakter i klimat aranżowanego wnętrza. Kompetentne podejście do procesu projektowego będzie oparte o zdobytą wiedzę z zakresu teorii barwy, historycznych tendencji w projektowaniu wnętrz czy podstaw projektowania mebli. Profesjonalne przygotowanie projektanta wnętrz dopełni zdobyta wiedza o projektowaniu zgodnym z zasadami ergonomii , wiedza o współczesnych technologiach wykańczania wnętrz i infrastrukturze określającej różne parametry komfortu projektowanego wnętrza. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach tych modułów kształcenia umożliwią podjęcie pracy w firmach zajmujących się projektowaniem i aranżacją różnego rodzaju wnętrz: mieszkalnych, użytkowych, biurowych i innych, oraz pracę w charakterze home stagera czy influensera, zajmującego się wnętrzami.

 

Bez zmian pozostanie dotychczasowe ukierunkowanie edukacji na grafikę edytorską, a więc kształcenie umiejętności i wiedzy właściwych dla zawodu grafika komputerowego. Absolwent edukacji artystycznej będzie mógł zatem także pracować jako grafik potrafiący zrealizować kompleksową promocję i reklamę firmy , począwszy od zaprojektowania jej pełnej identyfikacji wizualnej, strony www, wydawnictw reklamowych, w których samodzielnie wykona fotografię produktu i właściwie pod względem typograficznym opatrzy je tekstem, a materiał ten samodzielnie przygotuje do druku. Wiedza i umiejętności zdobyte  w tym zakresie umożliwią podjęcie pracy w firmach , w których wymagane są kompetencje grafika komputerowego – w firmach projektowych , reklamowych oraz innych wykorzystujących klasyczny i cyfrowy obraz fotograficzny.

Nasz absolwent będzie zatem dysponować kompetencjami zawodowo-artystycznymi w dwóch zakresach:

 – aranżacji i dekoracji wnętrz  z elementami wzornictwa

  oraz

– grafiki komputerowej

Nasz absolwent może także prowadzić własną firmę świadczącą szeroko rozumiane i różnorodne usługi o charakterze artystycznym.

Fundamentem dla obu tych zakresów kształcenia nadal pozostają doświadczenia artystyczne zdobyte w klasycznych pracowniach: rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii i podstaw  kompozycji. Tutaj studenci zdobywają pogłębioną wiedzę i umiejętności niezbędne w twórczości artystycznej. W tych pracowniach, podstawowych w każdym rodzaju kształcenia artystycznego, studenci poznają artystyczny warsztat, m.in. specyficzne dla każdej dziedziny sztuki środki wyrazu plastycznego ( „język sztuki”) , różne zasady kompozycyjne , poznają różnorakie zagadnienia z obszaru technik i technologii artystycznych. To w tych pracowniach przede wszystkim studenci mogą wykształcić umiejętności różnorakiej obserwacji , artystycznej interpretacji i rozwinąć własną wyobraźnię – podstawę autorskiej artystycznej kreacji. Zdobyte tutaj kompetencje pozwolą na funkcjonowanie w roli samodzielnych twórców , aktywnych uczestników kultury współczesnej.

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia. Wszyscy pedagodzy prowadzący pracownie artystyczne to aktywni, wystawiający swoją twórczość artyści. To twórcy, którzy swoje kwalifikacje pogłębiają poza Uczelnią realizując dzieła funkcjonujące w przestrzeni publicznej. Zajęcia prowadzą również architekci , profesorowie , praktycy z ogromnym doświadczeniem dydaktycznym i projektowym.

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych umożliwiają również rozwijanie swoich pasji i zainteresowań w studenckich kołach naukowych. Są to: Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON, Studenckie Koło Naukowe GRAFIT. W trakcie studiów studenci mogą także prezentować własną twórczość na wystawach zbiorowych oraz indywidualnych. W ramach programu ERASMUS + studenci edukacji artystycznej mogą swoje wykształcenie uzupełniać na uczelniach za granicą.

Absolwenci edukacji artystycznej mają możliwość uzupełnienia wykształcenia na magisterskich studiach drugiego stopnia.

Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON, działa oficjalnie od 2005 roku przy Zakładzie Fotografii i Multimediów w Instytucie Studiów Edukacyjnych i Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz.

Skip to content