Select Page

BĄDŹ TWÓRCZY! BĄDŹ KREATYWNY! WYRAŹ SIĘ!

CZAS TRWANIA: 3 LATA

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to kierunek o ugruntowanej pozycji na polskich uczelniach. Realizują go m.in. niektóre uniwersytety i Akademie Sztuk Pięknych. To kierunek przygotowujący artystów, którzy potrafią także przybliżać sztukę innym osobom, potrafią wprowadzać w świat wartości związanych z tą dziedziną. To kierunek, który wyposaża w umiejętności ściśle artystyczne pozwalające jego absolwentom odnaleźć się na rynku pracy.

W raciborskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej edukacja artystyczna jest obecna już 14. lat. Od roku akademickiego 2017/2018 studia na tym kierunku będą miały profil praktyczny. Oznacza to, że zdecydowana większość zajęć, przede wszystkim w pracowniach artystycznych,  odbywa się w formie warsztatów. Szczególny akcent położony jest na wykształceniu konkretnych umiejętności o praktycznym charakterze. Praktyczny profil kształcenia to także 12 tygodni praktyk w miejscach zapewniających pogłębianie i doskonalenie nabytych praktycznych umiejętności.

Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Od roku akademickiego 2017/2018 będziemy kształcić na dwóch nowych specjalnościach, które zastąpią dotychczas realizowane:

  • – grafika, fotografia i cyfrowe procesy graficzne
  • – sztuki użytkowe.

Absolwent specjalności: grafika, fotografia i cyfrowe procesy graficzne może podjąć pracę w firmach związanych z komputerowym przygotowaniem materiałów do druku oraz w firmach wykorzystujących klasyczny i cyfrowy obraz fotograficzny (m.in. firmy reklamowe, mass media, studia fotograficzne, drukarnie, firmy poligraficzne).

Ukończenie specjalności: sztuki użytkowe, umożliwia podjęcie pracy w firmach, w których wymagane są wiedza i umiejętności w zakresie technik malarskich, rzeźbiarskich i graficznych (m.in. pracownie witraży, pracownie renowacji i konserwacji,  firmy reklamowe, firmy zajmujące się plastycznym wystrojem wnętrz).

Absolwenci obu specjalności zdobywają pogłębioną wiedzę i profesjonalne umiejętności w zakresie sztuk plastycznych.  Pozwala to na funkcjonowanie w roli samodzielnych twórców oraz uczestników i animatorów  kultury współczesnej. Te kompetencje umożliwiają podjęcie pracy m.in. w domach kultury, muzeach i galeriach sztuki, a także z powodzeniem prowadzić  własną firmę świadczącą szeroko rozumiane i różnorodne usługi o charakterze artystycznym.

Wszyscy absolwenci nabywają, bez względu na ukończoną specjalność, zawodowe kwalifikacje do nauczania plastyki w szkołach podstawowych oraz instytucjach kultury i edukacji pozaszkolnej.

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia. Wszyscy pedagodzy prowadzący pracownie artystyczne to aktywni, wystawiający swoją twórczość artyści. To twórcy, którzy swoje kwalifikacje pogłębiają poza Uczelnią realizując dzieła funkcjonujące w przestrzeni publicznej. Zajęcia prowadzą również pedagodzy pracujący na innych uczelniach i instytucjach kultury (ASP w Katowicach, Muzeum w Głubczycach, Państwowe Ognisko Plastyczne w Rydułtowach).

Studia na kierunku edukacja artystyczna umożliwiają również rozwijanie swoich pasji i zainteresowań w studenckich kołach naukowych. Są to: Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON, Studenckie Koło Naukowe GRAFIT, Studenckie Filmowe Koło Naukowe ANIMATIK.  W trakcie studiów studenci mogą także prezentować własną twórczość na wystawach zbiorowych oraz indywidualnych. W ramach programu ERASMUS + studenci edukacji artystycznej mogą swoje wykształcenie uzupełniać na uczelniach za granicą.

Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON, działa oficjalnie od 2005 roku przy Zakładzie Fotografii i Multimediów w Instytucie Studiów Edukacyjnych i Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz.

Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON, działa oficjalnie od 2005 roku przy Zakładzie Fotografii i Multimediów w Instytucie Studiów Edukacyjnych i Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz.

                Jako płaszczyzna rozwoju młodych talentów, zajmuje się upowszechnianiem szeroko rozumianej fotografii, promując przede wszystkim studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz uczniów raciborskiego Liceum Plastycznego, jak również innych pasjonatów fotografii.  W swoim dorobku artystycznym FOTON ma już kilkadziesiąt wystaw fotograficznych, które prezentowane były zarówno w krajowych galeriach sztuki (m.in.: Bytom, Jastrzębie Zdrój, Gliwice, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Leszno, Rudy, Rybnik, Rydułtowy, Tarnobrzeg), muzeach (Wodzisław Śląski, Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej) i na prestiżowych festiwalach fotografii (m.in.: światowej rangi Foto-Art.-Festiwal w Bielsku-Białej, Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Rybniku), jak i za granicą (Białoruś, Litwa, Niemcy, Republika Czeska).

                Koło realizuje swoją misję poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z zainteresowanymi fotografią w formie otwartych spotkań z cyklu „Rozmowy o fotografii”, warsztaty fotograficzne, plenery oraz aktywny udział w seminariach naukowych. Przełom 2015/2016 stanowi dziesiąty, jubileuszowy rok działalności FOTON-u, stąd dla uczczenia tego faktu zaplanowano i zrealizowano bardzo bogaty kalendarz przedsięwzięć (10 wystaw na 10-lecie). Ostatnią z wystaw, zamykającą cykl efektów działalności Koła jest aktualnie prezentowana w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej wystawa fotografii MINIMALIZM. Autorzy prac poprzez minimalistyczną formę estetyczną ukazują istotę treści w niej zawartej. Swoją pasję fotograficzną realizują indywidualnie, zaś cel dążeń wyznaczają wspólny, a rezultaty tych twórczych działań w postaci fotograficznych obrazów rzeczywistości prezentują na wspólnych wystawach. W ten sposób odsłaniają rąbek swojej wyjątkowej wrażliwości.

„FOTON jest czymś niezwykłym. Nie tylko kołem naukowym, jakich jest wiele. Jest czymś znacznie więcej. Na comiesięczne spotkanie może przyjść każdy, podyskutować o fotografii. Dzięki nim można poznać nowych, niezwykłych ludzi; pokazać siebie i swoje fotografie; nauczyć się nowych rzeczy; zobaczyć swoje błędy i trafione kadry. Każde spotkanie jest zupełnie inne i niepowtarzalne, ale atmosfera jest zawsze przyjazna, ciepła i wręcz rodzinna. Wszystko to sprawia, że aż chce się wracać i być częścią tej niesamowitej grupy. ”

Aleksandra Rybińska

uczennica raciborskiego Liceum Plastycznego, członkini FOTON-u.

X