Zaznacz stronę

ADMINISTRACJA - studia 2. stopnia

KWALIFIKACJA: Przy obliczaniu wyniku kwalifikacyjnego bierze się pod uwagę średnią z przebiegu studiów wyższych wpisaną w suplemencie.

  1. NAZWA KIERUNKU: ADMINISTRACJA (studia II stopnia)
  2. MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: ADMINISTRACJA PUBLICZNA, ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
  3. WYBÓR SPECJALNOŚCI/MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO W TRAKCIE REKRUTACJI*:   NIE
  1. PLANOWANA FORMA ORGANIZACJI ZAJĘĆ*:
  • STUDIA STACJONARNE:

  – ZAJĘCIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

  – ZAJĘCIA OD PIĄTKU (godz. 15.00) DO NIEDZIELI

  1. BADANIA LEKARSKIE: TAK

Oferta studiów kierowana jest do osób, które posiadają już tytuł licencjata z nauk społecznych i chcą rozszerzyć swoje kompetencje. Kierunek będzie miał za zadanie kształcenie specjalistów z zakresu szeroko pojętej administracji, przygotowanych do pracy w różnych rodzajach administracji publicznej, a także w instytucjach niepublicznych. Atrakcyjność kierunku podniosą również zaproponowane moduły, które odpowiadają podziałowi gospodarczemu kraju na sektor publiczny i sektor prywatny:

 • administracja publiczna odnosi się do tej część administracji, która koncentruje się na działalności państwa i samorządu terytorialnego,

 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego umożliwia absolwentowi uzyskanie wszechstronnego, kierunkowego wykształcenia i nabycia specjalistycznej wiedzy obejmującej  zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!