Zaznacz stronę

INSTYTUTY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

W ramach PWSZ w Raciborzu działa 6 instytutów:

  • Instytut Architektury (Architektura, Edukacja Artystyczna),
  • Instytut Techniki (Automatyka i Robotyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji)
  • Instytut Studiów Społecznych (Administracja, Bezpieczeństwo Państwa),
  • Instytut Studiów Edukacyjnych (kierunek pedagogika: edukacja elementarna, pedagogika resocjalizacyjna),
  • Instytut Neofilologii (język angielski, niemiecki, czeski, filologia)
  • Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia (Wychowanie Fizyczne, Pielęgniarstwo,
    Turystyka i Rekreacja)