Zaznacz stronę

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Absolwent kierunku Wychowanie Fizyczne po ukończeniu 3-letnich studiów pierwszego stopnia dysponuje wszechstronną wiedzę w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, posiada gruntowną znajomość metod diagnozy i prognozy oraz umiejętność programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego, kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i promocji zdrowia.

Absolwent po ukończeniu kierunku Wychowanie Fizyczne o specjalności Trenera Personalnego posiada wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i realizacji proces treningu personalnego osób, które chcą schudnąć, wymodelować sylwetkę, rozwinąć i utrzymać formę fizyczną. Absolwent specjalności Trener Personalny, posiada przygotowanie do układania  planów treningowych, dostosowanych do poziomu możliwości, wydolności klienta, wieku, płci, przebytych chorób i urazów. Potrafi zaproponować modyfikację stylu życia w zakresie odżywiania i dbałości o własne ciało, organizuje proces treningowy i prowadzi jednostki treningowe. Absolwent jest przygotowany do wspomagania procesu rekonwalescencji po kontuzjach i długich okresach bezruchu. Bierze odpowiedzialność za kondycję zdrowotną osób uczestniczących w treningu. Wdraża uczestników do prozdrowotnego stylu życia. Podejmowane czynności wykonuje w oparciu o rozległą wiedzę dotyczącą zasad teorii i metodyki sportu oraz biologicznych i psychospołecznych podstaw funkcjonowania człowieka.

Absolwent po ukończeniu kierunku Wychowanie Fizyczne o specjalności Instruktorsko – Trenerskiej uzyskuje dodatkowe uprawnienia instruktorskie w  wybranych dyscyplinach sportu (m.in. fitness, siatkówka, zapasy, sporty walki, piłka nożna, pływanie). Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i realizacji proces treningowego w wybranych dyscyplinach, dostosowanych do poziomu możliwości, wydolności, wieku, płci.

Absolwent po ukończeniu kierunku Wychowanie Fizyczne o specjalności Odnowa biologiczna jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej w jednostkach skupiających się na kształtowaniu prawidłowej sylwetki ciała, dbaniu o zrównoważony rozwój układu mięśniowego oraz ruchowego. Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi podstawę do podejmowania różnorodnych działań ukierunkowanych na poprawę dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego ludzi. Może on realizować je w formie bezpośrednich działań profilaktycznych i terapeutycznych zarówno dla osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, z niepełnosprawnością, dla poprawy ich funkcjonowania, jak i w celu zapobiegania problemom zdrowotnym poprzez regenerację sił psychofizycznych osób sprawnych, w tym sportowców.

Absolwent po ukończeniu kierunku Wychowanie Fizyczne o specjalności Gimnastyka Korekcyjno – komensacyjna posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarach teoretycznym i praktycznym do prowadzenia zajęć w zakresie gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, wzbogaconej treściami fizjoterapeutycznymi. Specjalistyczna wiedza pozyskana w toku nauczania dotyczy m.in. umiejętności diagnozowania postaw ciała oraz stosowania metod, niwelujących wykrytą wadę w zakresie rehabilitacji oraz fizykoterapii.

Absolwent kierunku Wychowanie Fizyczne po ukończeniu 3-letnich studiów pierwszego stopnia uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne, które pozwalają na podjęcie pracy w szkołach podstawowych jako nauczyciel wychowania fizycznego. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają również możliwości podjęcia zatrudnienia  w placówkach wychowania pozaszkolnego, organizacjach sportowych, placówkach kultury fizycznej oraz podmiotach zajmujących się turystyką, rekreacją i promocją zdrowia.

W zależności od wybranej specjalności, poza wyżej wymienionymi, absolwenci mogą:

Instruktorsko-trenerska : podjąć zatrudnienie w kubach sportowych, klubach fitness, własna działalność gospodarcza

Trener personalny : podjąć zatrudnienie w klubach fitness, siłowniach, studiach treningu personalnego, klubach sportowych, hotelach i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, w świetlicach i młodzieżowych domach kultury, wszelkiego rodzaju placówkach kultury fizycznej oraz prowadzić własną działalność gospodarcza

Odnowa biologiczna : podjąć zatrudnienie w klubach sportowych, klubach fitness, gabinetach masażu, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, sanatoria, ośrodki SPA & Wellness oraz prowadzić własną działalność gospodarcza

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna : podjąć zatrudnienie w przedszkolach i szkołach podstawowych (w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej)

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!