Zaznacz stronę

WYCHOWANIE FIZYCZNE

studia licencjackie

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!

WAŻNE INFORMACJE:

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Forma studiowania: stacjonarna

Obowiązkowe praktyki zawodowe: TAK

Zdobyty tytuł po zakończeniu studiów: Licencjat

WYCHOWANIE FIZYCZNE jest dla Ciebie jeśli…

Jeżeli jesteś osobą która:

Pasjonuje się sportem

Lubi wysiłek fizyczny

Preferuje zdrowy styl życia

Ceni kontakt z drugim człowiekiem

Jest kreatywna i zorganizowana

Lubi przekazywać wiedzę innym

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI
UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

technika i metodyka różnych dyscyplin sportu

formy aktywności fizycznej przydatne do organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

wiedza pedagogiczna i psychologiczna

kompetencje instruktora/trenera wybranych dyscyplin sportowych, trenera personalnego lub instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

SPECJALNOŚĆ

INSTRUKTORSKO-TRENERSKA (w trakcie III roku)

Instruktor/trener wybranych dyscyplin sportu:

  • Siatkówka + Teqvoly

  • Piłka nożna + Teqball

  • Zapasy

  • Sporty walki

  • Przygotowanie motoryczne

  • Pływanie

SPECJALNOŚĆ

TRENER PERSONALNY (w trakcie III roku)

nowoczesne formy treningu

Trening propriocepcji oraz stabilności i mobilności segmentarnej

Trening z obciążeniem własnego ciała

Trening siłowy i sylwetkowy

Trening wytrzymałościowy typu cardio

Trening funkcjonalny i ocena funkcjonalna osób aktywnych fizycznie

Fizjologia i biochemia wysiłku fizycznego

Trening gibkościowy i jego odmiany

Formy treningu indywidualnego w wodzie

Personal branding w zawodzie trenera personalnego.

Trening zdrowotny

Narzędzia teleinformatyczne w pracy trenera personalnego

Wybrane zagadnienia medycyny sportowej

Periodyzacja treningu sportowego, rekreacyjnego i zdrowotnego

Odnowa biologiczna w sporcie i rekreacji

 Żywienie i suplementacja osób aktywnych fizycznie

Podstawy masażu klasycznego i sportowego

SPECJALNOŚĆ

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA
(w trakcie III roku)

pływanie w profilaktyce i korekcji wad postawy

Patobiomechanika narządu ruchu człowieka

Fizjologia wysiłku fizycznego

Diagnostyka funkcjonalna i trening funkcjonalny w korekcji wad postawy

Teoria i metodyka zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Zabawy i gry ruchowe w profilaktyce i korekcji wad postawy

Podstawy integracji sensomotorycznej

 Ćwiczenia relaksacyjne

Nowoczesne metody terapeutyczne w profilaktyce i korekcji wad postawy

Projektowanie planów gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

KARIERA I PRACA

nasi absolwenci nabędą kwalifikacje:

pedagogiczne wynikające z aktualnego rozporządzenia w sprawie wykonywania zawodu nauczyciela,

instruktora wybranej dyscypliny sportu w klubach sportowych oraz placówkach oświatowych prowadzących grupy spor towe (klubach sportowych, UKS, TKKF, MOSIR itp.)

instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w instytucjach oświatowych i społecznych powiązanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną,

trenera personalnego umożliwiającego pracę w klubach fitness

DODATKOWE UPRAWNIENIA

 

Dzięki realizowanej współpracy ze środowiskiem sportowym studenci mogą otrzymać dodatkowe uprawnienia honorowane przez związki sportowe:

stopień instruktora/trenera z siatkówki
stopień instruktora/trenera z zapasów
stopień trenera UEFA C*****
Stopień instruktora piłki nożnej
stopień instruktora/trenera z pływania
stopień instruktora/trenera z TEQBALL
stopień instruktora/trenera z TEQVOLY