Zaznacz stronę

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka są wszechstronnie przygotowani do wykonywania prac inżynierskich w zakresie automatyzacji procesów technologicznych, a szczególnie w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń i układów automatyki przemysłowej oraz ich aplikacji w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych i programowania komputerowo zintegrowanych systemów wytwarzania, w tym programowalnych sterowników logicznych.

Informacje o kierunku - kliknij, aby przeczytać

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacyjnego bierze się pod uwagę wynik uzyskany z danego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym oraz wynik uzyskany z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym lub w formie egzaminu dwujęzycznego.

 1. NAZWA KIERUNKU: AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 2. PROFIL: PRAKTYCZNY
 3. SPECJALNOŚĆ/MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: sterowniki logiczne, Automatyka przemysłowa
 4. WYBÓR SPECJALNOŚCI/MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO W TRAKCIE REKRUTACJI: NIE
 5. CZAS TRWANIA STUDIÓW: 7 SEMESTRÓW/ 3,5 ROKU
 6. PLANOWANA FORMA ORGANIZACJI ZAJĘĆ*:
 • STUDIA STACJONARNE:

– ZAJĘCIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU LUB

– ZAJĘCIA OD PIĄTKU (od GODZ.15.00) DO NIEDZIELI

 1. BADANIA LEKARSKIE: TAK
 2. PRAKTYKI ZAWODOWE: 6 MIESIĘCY
 3. TYTUŁ ZAWODOWY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW: INŻYNIER
 4. UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PODCZAS STUDIÓW:

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka są wszechstronnie przygotowani do prowadzenia prac projektowych i wdrożeniowych urządzeń automatyki przemysłowej oraz technologicznego przygotowania produkcji w zakresie programowania maszyn i systemów wytwórczych.
Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka są wszechstronnie przygotowani do wykonywania prac inżynierskich w zakresie automatyzacji procesów technologicznych, a szczególnie w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń i układów automatyki przemysłowej oraz ich aplikacji w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych i programowania komputerowo zintegrowanych systemów wytwarzania, w tym programowalnych sterowników logicznych. Szczególną wiedzę absolwenci uzyskują w zakresie projektowania układów automatyki przemysłowej opartej na elementach i układach machatronicznych: pneumatycznych, hydraulicznych i cyfrowych. Posiadają wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn technologicznych i ich diagnostyki. Uzyskują oni również wiedzę w zakresie informatyki, inżynierskich systemów obliczeniowych CAx, eksploatacji systemów produkcyjnych, projektowania zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów produkcyjnych (wytwarzania i przetwórstwa), baz danych i systemów sztucznej inteligencji w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn. Posiadają również praktyczne umiejętności z zakresu budowy, projektowania i eksploatacji maszyn.

 1. POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:

zakłady wielu gałęzi przemysłu (zarówno w przemyśle elektromaszynowym, jak i spożywczym), w których produkcja oparta jest na wysoko zautomatyzowanych i zintegrowanych komputerowo środkach produkcji.

 

Szczególną wiedzę absolwenci uzyskują w zakresie projektowania układów automatyki przemysłowej opartej na elementach i układach machatronicznych: pneumatycznych, hydraulicznych i cyfrowych. Posiadają wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn technologicznych i ich diagnostyki. Uzyskują oni również wiedzę w zakresie informatyki, inżynierskich systemów obliczeniowych CAx, eksploatacji systemów produkcyjnych, projektowania zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów produkcyjnych (wytwarzania i przetwórstwa), baz danych i systemów sztucznej inteligencji w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn. Posiadają również praktyczne umiejętności z zakresu budowy, projektowania i eksploatacji maszyn.

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE!

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka są wszechstronnie przygotowani do prowadzenia prac projektowych i wdrożeniowych urządzeń automatyki przemysłowej oraz technologicznego przygotowania produkcji w zakresie programowania maszyn i systemów wytwórczych. Znajdują zatrudnienie w zakładach wielu gałęzi przemysłu (zarówno w przmyśle elektromaszynowym, jak i spożywczym), w których produkcja oparta jest na wysoko zautomatyzowanych i zintegrowanych komputerowo środkach produkcji.

Specjalności

1. Automatyka przemysłowa

2. Sterowniki logiczne

Jestem świeżo upieczonym absolwentem automatyki i robotyki PWSZ w Raciborzu i z czystym sumieniem polecam tę uczelnię, a w szczególności kierunek, który ukończyłem. Instytut Techniki zapewnia dobrze wyposażone laboratoria oraz sprzęt wysokiej jakości, między innymi posiadamy drukarkę 3D. Nowe umiejętności zdobywamy dzięki możliwości uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach i targach. Profesjonalna kadra służy pomocą oraz szerokim zakresem wiedzy, jednocześnie sprawiając, że studiowanie staję się przyjemniejsze.

Inż. Adrian Skaba

absolwent kierunku automatyka i robotyka

Jest to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków w technice, który jako jeden z niewielu daje szansę znalezienia zatrudnienia jeszcze przed otrzymaniem dyplomu. Jako absolwent PWSZ muszę wyrazić ubolewanie, że moja przygoda z tą uczelnią się już zakończyła. Takiej atmosfery już chyba nigdy nie spotkam. Nikt nikogo nie traktuje jak przysłowiowy „numerek”, każdy student jest tu znany z imienia i nazwiska. Jeśli chodzi o podejście do studentów, stereotypowa „pani z dziekanatu” nie wchodzi w grę. Nigdy nie zostałem „odprawiony z kwitkiem”. Zdecydowana większość wykładowców z kolei to profesjonaliści, posiadający ogromną wiedzę i potrafiący się nią dzielić. Istnieją też tacy, którzy swojej pracy nie traktują jedynie jak pracę i starają się zarażać studentów pasją. Zwień- czeniem studiów inżynierskich jest projekt inżynierski, więc i o tym warto wspomnieć. Uważam, że absolwenci PWSZ mogą konkurować z najlepszymi i mają szansę kontynuowania studiów na renomowanych krajowych uczelniach. Kontynuuję studia na Politechnice Śląskiej i widuję wiele znajomych twarzy. Poziom, jaki oferuje PWSZ, naprawdę nie odbiega od krajowych… standardów, a przecież uczelnia znajduje się tak blisko domu.

Inż. Adam Ziobrowski

absolwent kierunku automatyka i robotyka

Wielu młodych ludzi marzy, by zostać informatykiem, automatykiem, robotykiem. Wygląda to na truizm, ale ja też, od wczesnej młodości, marzyłem o tym zawodzie, dlatego wiele czasu poświęcałem matematyce i fizyce. Zdawałem sobie sprawę, że bez tej wiedzy nie osiągnę zamierzonego celu. Uruchomienie kierunku automatyka i robotyka w PWSZ w Raciborzu pozwoliło mi rozpocząć studia mimo pracy zawodowej. Na początku był okres niepewności – po pierwsze czy podołam wymaganiom, a po drugie, czy uczelnia spełni moje oczekiwania. Nie będę oryginalny twierdząc, że początki były trudne, wydawało się, że stawiane wymagania są zbyt duże, że nie dam rady, nie uda mi się połączyć pracy, życia rodzinnego i studiów. Pojawiało się wiele wątpliwości i pytań, podobnie jak u wszystkich studentów studiów niestacjonarnych, ale nigdy myślałem o tym, aby zrezygnować. Z perspektywy czasu wyraźniej widzę ten okres i mogę odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego nie było zwątpienia. Pomogła mi mianowicie moja najbliższa rodzina, która wzięła na siebie ciężar wielu rodzinnych obowiązków i swoim zachowaniem i wyrozumiałością uczyniła moje studia łatwiejszymi. Jak każda szkoła wyższa, raciborska uczelnia rządzi się swoimi prawami, posiada swoistą atmosferę. Nie będę odosobniony w stwierdzeniu, że klimat do nauki  jest dobry, sprzyjający studentom.  W wykładowcach widzieliśmy ludzi, którzy przekazują  wiedzę, ale również służą radą i pomocą.. Choć brzmi to niewiarygodnie, mimo że zajęcia prowadzone są w kontakcie z nowoczesną aparaturą, program jest konsultowany ze studentami, tak żeby zajęcia były zrozumiałe i zarazem atrakcyjne. Dla mnie bardzo istotnym było zainteresowanie opiekuna problemami technicznymi przy realizacji projektu, służył wskazówkami czerpiąc z własnego doświadczenia.

Tą drogą chciałbym podziękować dr. hab. inż. Włodzimierzowi Stanisławskiemu za cenne rady, pomoc, a przede wszystkim za przekazaną wiedzę.Studia w Raciborzu pozwoliły mi zdobyć tytuł inżyniera, ale również przygotowały mnie do studiów magisterskich na Politechnice Gliwickiej.

inż. Dariusz Wójcik

absolwent kierunku automatyka i robotyka

Bardzo cieszę się, że podjąłem studia na Uczelni PWSZ w Raciborzu na kierunku automatyka i robotyka. Dzięki nim nabyłem wiedzę oraz umiejętności, które pomogły mi w bardzo krótkim czasie zaadaptować się do stanowiska pracy. Instytut umożliwił nam wszystkim jednoczesne studiowanie oraz pracowanie, co jest ogromną zaletą tego Instytutu. Zasób przekazanej wiedzy był ogromny i obejmował wszystkie dziedziny powiązane z automatyką. Osobiście nie mogę sobie wyobrazić lepszego przebiegu zajęć od tych, które miały miejsce na tej Uczelni. Prowadzący zajęcia zawsze byli gotowi do pomocy oraz cierpliwi dla wszystkich studentów. Uczelnia ma przewagę nad pozostałymi wydziałami w kraju przez indywidualne podejście do studentów przez prowadzących. Laboratoria są dobrze wyposażone, a studenci wykonują dzięki temu wiele praktycznych ćwiczeń. Instytut umożliwił mi również wykonanie wielu części potrzebnych do projektu inżynierskiego na drukarce 3D. Projekt inżynierski ma wymiar pisemny, ale również fizyczny. Powstaje faktyczny projekt, co jest rzadkością na innych uczelniach. Chciałbym, aby ten kierunek rozwijał się dalej, jak i cały Instytut. Uczelnia powinna się skupić właśnie na tym przyszłościowym kierunku i mocno zainwestować w jego rozwój. Z tego miejsca chciałbym również podziękować wszystkim prowadzącym, administracji oraz w szczególności Dyrektorowi Instytutu za wszelką otrzymaną pomoc.

inż. Mateusz Pielczyk

absolwent kierunku automatyka i robotyka

Ukończenie studiów i zostanie „świeżo upieczonym” inżynierem posiadającym już trzydziestoletnią praktykę zawodowa pokazuje, że możliwe jest pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego z obowiązkami jakim musi sprostać student uczelni technicznej.

Studia to czas spędzony, nie tylko na zdobywaniu wiedzy i doświadczenia, ale również poznawaniu nowych i interesujących ludzi. Za ich sprawą zaczynamy mieć inne spojrzenie na życie i otaczających nas ludzi.

Dla mnie osobiście najtrudniejszy był pierwszy rok studiów i odnalezienie się w nowej rzeczywistości, która dla młodszych kolegów i koleżanek była normalnością, a dla mnie stanowiła wręcz jej odwrotność.

Studia wymagały przyswojenia sporej ilości wiedzy nie zawsze prostej i łatwej w odbiorze, ale za sprawą wspaniałych wykładowców posiadających ogromną wiedzę zarówno teoretyczną i praktyczną oraz umiejętności jej przekazania, wiedza ta została przekształcona w praktyczne umiejętności wykorzystywane w życiu codziennym.

inż. Roman Fiołka

absolwent kierunku automatyka i robotyka

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE!