W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem “Obraz i dylematy zawodu nauczyciela. Tradycje – wyzwania współczesności – przyszłość”. Wydarzenie zorganizowano z okazji obchodów jubileuszu 70 – lecia kształcenia nauczycieli w murach raciborskiej Uczelni. 

Dla wielu uczestników konferencja była szansą na sentymentalny powrót do przeszłości i podzielenie się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami związanymi z PWSZ w Raciborzu, a wcześniej Studium Nauczycielskim. Patronat honorowy objął Starosta Powiatu Raciborski, Prezydent Miasta Racibórz oraz Rektor PWSZ w Raciborzu. Organizatorem był Instytut Studiów Edukacyjnych i Sztuki na czele z Dyrektor dr Beatą Fedyn, Zastępcą Dyrektora dr Iloną Gembalczyk, a także Kierownik Zakładu Pedagogiki Empirycznej dr Ludmiłą Nowacką. Przewodniczącą Komitetu Naukowego Konferencji była prof. nadzw. dr hab. Gabriela Kapica.

Konferencję rozpoczął prof. nadzw. dr hab. Jerzy Pośpiech, a otworzyła ją JM Rektor PWSZ w Raciborzu prof. nadzw. dr hab. inż arch. Ewa Stachura.Obecny był także Prorektor do spraw dydaktyki i studentów dr Paweł Strózik. Wśród znamienitych gości znaleźli się prezydent Raciborza Mirosław Lenk oraz wicestarosta raciborski Marek Kurpis.

Spotkanie podzielono na kilka paneli: część historyczną, sesję plenarną i dwie sesje problemowe.