Zaznacz stronę
W dniu 24 listopada w bibliotece w Opavie odbyło się międzynarodowe seminarium, podsumowujące dotychczasowe działania w ramach projektu “Rewitalizacja miast śląskich”.
Partnerami projektu są urząd miasta Opava, PWSZ w Raciborzu i Uniwersytet Techniczny w Ostrawie. Podczas seminarium odbyły się m.in. prelekcje dr Henryka Zubla, dr Wiesława Olejki z Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu i doc. Josefa Kiszki z UT w Brnie. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac studenckich, podsumowująca międzynarodowe warsztaty, które odbyły się wiosną tego roku w Opavie.