Zaznacz stronę

W siedzibie przy ul. Lwowskiej 9 odbyła się obrona wyjątkowego tj. podwójnego dyplomu licencjackiego autorstwa Ewy Pasternak, absolwentki kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. 

W okresie studiów pani Ewa zrealizowała program dwóch specjalności: kreacja plastyczna z grafiką użytkową oraz obraz cyfrowy i fotograficzny. 22 listopada br. obroniła z wyróżnieniem artystyczne prace dyplomowe z zakresu grafiki warsztatowej pod kierunkiem dr hab. Franciszka Niecia, profesora PWSZ i fotografii hybrydowej pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz. “Metateza znaczeń” i “Koncentracja prawdy życia w filozofii ZEN, jako sposób widzenia fotografii krajobrazu”, to tematy jakim poświęciła sporo czasu, aby osiągnąć założony cel.