Zaznacz stronę
W dniu 16 maja 2018 roku gościliśmy na naszej Uczelni Pułkownika Piotra Gąstała, byłego dowódcę Jednostki Wojskowej GROM.
Podczas spotkania Pan Pułkownik przedstawił historię Jednostki Wojskowej, wymogi związane z rekrutacją, a także informacje dotyczące szkolenia w ramach przygotowania do stania się żołnierzem GROMu. Prelegent opowiadał także o akcjach, w którymi dowodził, wyposażeniu jednostki oraz o psach bojowych. Niezwykle ciekawy wykład ilustrowany był zdjęciami i filmami z działań bojowych.
Pan Pułkownik Gąstał odpowiadał też na pytania studentów. Po wykładzie uważni słuchacze dostali w prezencie koszulki z nadrukiem GROM.
Podczas spotkania zaprezentowana została także książka “Trzynaście moich lat w JW GROM”. Książka ta jest pierwszymi w historii JW GROM wspomnieniami operatora Jednostki – nie oficera, dowódcy lecz żołnierza zespołu bojowego. Cały dochód ze sprzedaży książki przeznaczony jest na utrzymanie Miejsca Pamięci zlokalizowanego na terenie Jednostki, poświęconego żołnierzom JW GROM poległych podczas szkolenia i misji bojowych.
Bardzo dziękujemy za spotkanie!
Koło Naukowe “Militarni”