Zaznacz stronę

W dniu 29.05.2018 w budynku Instytutu Architektury odbyły się warsztaty przygotowawcze dla kandydatów na studia na kierunek Architektura PWSZ w Raciborzu w roku akademickim 2018/2017.

Warsztaty zorganizowano w siedzibie Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu przy ul. Łąkowej 31 celem zapoznania przyszłych kandydatów z charakterystyką studiów, stanowiły szansę poznania kadry nauczycieli akademickich uczących w PWSZ na kierunku architektura ale co najważniejsze  były możliwością sprawdzenia predyspozycji i uzdolnień uczestników warsztatów do studiowania na tym kierunku.

Zadanie, przed którym stanęli uczestnicy warsztatów, jego charakter zapewne było zaskoczeniem (mamy nadzieję, że miłym) i zweryfikowało stereotyp i dotychczasowe wyobrażenia na temat nie tylko egzaminu wstępnego ale także charakteru studiów. W ocenie prowadzących te zajęcia, efekt warsztatów w postaci wykonanych prac był bardzo dobry, a pasja i kreatywność z jaką wykonywano zadanie imponująca. Na podkreślenie zasługuje elastyczność i otwartość uczestników warsztatów w rozwiązywaniu różnych, często nieoczekiwanych zadań, co jest jednym z podstawowych elementów przyszłej pracy architekta. Praca nad zadanym tematem odbywała się w dwuosobowych zespołach i polegała na zbudowaniu z zadanych elementów jak najwyższej wieży, która w dalszym etapie weryfikacji została przez jurorów poddana obciążeniom. Członkowie wygranego zespołu uzyskali wolny wstęp na pierwszy rok studiów na kierunku Architektury w roku akademickim 2018/19. Po warsztatach odbyła się dyskusja i udzielenie zainteresowanym odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki studiów.