Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i Jastrzębska Spółka Węglowa podpisały porozumienie o współpracy. PWSZ dołączyła do grupy prestiżowych uczelni takich jak Akademia Górniczo-Hutnicza, czy Politechnika Śląska w Gliwicach, które już od kilku lat współpracują ze Spółką.

Nasza Uczelnia zyskała cennego partnera: firmę będącą największym producentem węgla koksującego w Unii Europejskiej, jednego z największych pracodawców w Polce. JSW jest  liderem innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie wydobycia i przetwórstwa węgla kamiennego. Partnerem PWSZ, a w jej ramach Instytutu Techniki, będzie spółka Advicom, należąca do Grupy Kapitałowej JSW SA, która realizuje zadania związane z budową i obsługą spójnego systemu informatycznego dla całej Grupy Kapitałowej JSW.

Przedmiotem współpracy będą zarówno przedsięwzięcia badawcze jak i dydaktyczne. Inżynierowie – pracownicy JSW włączą się w proces dydaktyczny naszej Uczelni: będą prowadzić zajęcia, konsultować programy studiów i współuczestniczyć w ich tworzeniu. Na bazie współpracy powinny zostać uruchomione już w najbliższych latach studia dualne. W PWSZ powstaną także nowe laboratoria ułatwiające realizację wspólnych przedsięwzięć. Liczymy też, że nasi absolwenci znajdą w Jastrzębskiej spółce atrakcyjne miejsca pracy. W ramach inauguracji współpracy, już jesienią, zostanie zorganizowany w PWSZ dzień otwarty prezentujący techniczne osiągnięcia spółki Advicom, m. in. roboty najnowszej generacji.