Zaznacz stronę

W dniach 1-2 marca wykładowcy, absolwenci i studenci germanistyki świętowali jubileusz 25-lecia istnienia studiów germanistyki w Raciborzu w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Zaproszenie na ten szczególny jubileusz przyjęło także dwóch wykładowców z Niemiec, którzy pamiętają pierwsze lata i rozwój tego kierunku: dr Manfred Stein i Christian Maurer.

Świętowanie rozpoczęto w piątek po południu na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

W sposób szczególny przywitano: wicestarostę Powiatu Raciborskiego Marka Kurpisa, radnego Sejmiku Śląskiego Henryka Siedlaczka, wykładowców Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych: dra Manfreda Steina, Christiana Maurera, przedstawicieli Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego: Marcina Lippę, Blasiusa Hanczucha, dra Josefa Gonsiora, Wilibalda Fabiana, a także kierownika Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach Pawła Ryborza, Dyrektora Zamku Piastowskiego Mariolę Jakacką, Prorektora PWSZ w Raciborzu dra Pawła Strózika, Dyrektora Instytutu Neofilologii dra Daniela Vogla. Odczytano list posłanki Gabrieli Lenartowicz oraz JM Rektor PWSZ prof. dr hab. inż. arch. Ewy Stachury.

Po przywitaniu gości honorowych, Kierownik Zakładu Filologii Germańskiej dr Emilia Wojtczak zabrała wszystkich widzów w podróż do przeszłości. W prezentacji został przedstawiony kierunek germanistyki „wczoraj i dziś”, zwrócono uwagę na zmiany w systemie nauczania. Mówiono także o pielęgnowaniu współpracy z innymi uczelniami i instytucjami oraz zaangażowaniu w różne projekty.

Następnie nadszedł czas na przemówienia gości honorowych i wręczenie specjalnych podziękowań za zaangażowanie dla NKJO i PWSZ, które wręczyły dr Estera Jasita, mgr Ewelina Uriasz i Doris Gorgosch. Po odbiór podziękowań zaproszono: dra Josefa Gonschiora, Wilibalda Fabiana, Blasiusa Hanczucha, Christiana Maurera i dra Manfreda Steina.

W tym miejscu podziękowano serdecznie wszystkim wykładowcom i pracownikom, którzy przygotowali uroczystość, a także sponsorom: firmie Mieszko S.A., Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego, dyrekcji zamku, studentom, obsłudze fotograficznej i medialnej dr Gabrieli Habrom-Rokosz oraz członkom Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON.

Następnie goście mogli wysłuchać interesującego wykładu pt.: „Auf der Suche nach dem perfekten Äquivalent – einige Fragen zum Übersetzen”, który przedstawił dr Paweł Strózik.

Na zakończenie zaprezentował się chór dziecięcy – Kinder Eichendorff-Chor z Raciborza-Studziennej pod dyrekcją Barbary Wałach. Po części oficjalnej germaniści mogli porozmawiać z koleżankami i kolegami oraz wykładowcami.

Na piątkowej uroczystości na zamku jubileusz się nie skończył. Następnego dnia przed południem w sali im. Eichendorffa w PWSZ Racibórz studenci wysłuchali dwóch bardzo ciekawych wykładów wygłoszonych przez dawnych wykładowców, którzy przyjechali specjalnie na uroczystość z Niemiec. Dr Manfred Stein przedstawił swoje wspomnienia z Raciborza  – “Lebenserinnerungen – Aus meinem bewegten Lehrerleben” natomiast Christian Maurer pokazał związek Goethego z religią –  „Goethe und die Religion, besonders sein Verhältnis zum Christentum“. Same wykłady nie zaspokoiły jednak ciekawości studentów, dlatego też po prezentacji dopytywali o wiele interesujących ich szczegółów.

Nikol Urbaniec

 

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. K.Lipińska)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)

25-lecie raciborskiej germanistyki (fot. G. Habrom-Rokosz)