Zaznacz stronę

Racibórz, dn. 31.07.2019 r.

Komunikat

    dot. składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za znaczące osiągnięcia dla studentów

w roku akademickim 2019/2020

Studentów zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w roku akademickim 2019/2020 informujemy, iż termin składania swoich kandydatur do Rektorowi Uczelni za pośrednictwem Dyrekcji Instytutu właściwego dla kierunku studiowania ustala się nieprzekraczalnie do dnia 30.09.2019r.  Jednocześnie informujemy, iż wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą opiniowane przez Rektora Uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania stypendiów ministra, zakresu wymaganej dokumentacji oraz druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Nauki Szkolnictwa wyższego pod adresem jak niżej:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020