Zaznacz stronę

JAK, GDZIE, KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STYPENDIUM

 

Informacje w sprawie składania wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów na SEMESTR ZIMOWY  roku akademickiego 2019/2010 są udostępnione na stronie głównej uczelni pod zakładką :STUDENT – STYPENDIA”.  Zakres wymaganych dokumentów do wniosków obejmuje panel „Formalności – wymagane dokumenty do wniosków”, załączniki wymagane do wniosku są do pobrania w panelu „druki wniosków do pobrania”, termin składania wniosków podajemy w panelu „Termin składania wniosków, komunikaty” natomiast wszelkie akty prawne wraz z regulaminem świadczeń dla studentów PWSZ,  związane z przyznawaniem świadczeń zawiera aktualizowana na bieżąco zakładka „akty prawne – nadrzędne” oraz „akty prawne – wewnętrzne” – tu znajdziecie  m.in. :

– wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych

przez osoby fizyczne;

– informacje dot. progu dochodu na osobę w rodzinie do stypendium socjalnego na rok akademicki 2019/2020

– wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018r.

 

Wnioski należy składać wyłącznie w referacie ds. socjalnych (gabinet 137) w godzinach:

Poniedziałek – czwartek : 8.00 – 14.00

Piątek: 10.00 – 15.30

 

Wszelkie pytania proszę kierować  na e-mail:

anna.czekala@pwsz.raciborz.edu.pl

lub pod numerem telefonu : 32/415 50 20 wew. 195

 

Dodano, Anna Czekała dn. 11.09.2019r.